מעבר לדף הבית שלום

רב תרבותיות ואתגריה בעידן הלמידה הדיגיטלית

אודות

הסגל האקדמי הנו גורם מפתח בכל הקשור לקידום הנגשת האקדמיה לכלל הקבוצות באוכלוסייה.
ההוראה הדיגיטלית כוללת סל כלים למרצים, שמרכזיותם ומשמעותם הולכת וגדלה בהוראה.
כנס זה עוסק בשאלה האם סל הכלים הדיגיטלי יכול לסייע להוראה ולהתמודדות עם אתגרי הרב תרבותיות באקדמיה או שהוא מהווה חסם עבורה. נשמח לפתח שיח פורה בנושא כאן.

כניסה להרצאות הכנס >>

בכל בעיה טכנית או שאלה בנוגע לכנס או לאתר, ניתן לפנות לד"ר סיגל כהנוביץ. טל': 052-3255633
Sigalak@Zefat.ac.il

התוכניה

שווה לראות ולקרוא

מה דעתכם?

הפסקת התרעננות

לצלם סיפור