רשימת חוקרים ונושאי מחקר - משפטים - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

רשימת חוקרים ונושאי מחקר - משפטים | טבלה

רשימת חוקרים ונושאי מחקר - משפטים

תואר שם פרטי שם משפחה חוג תחום מחקר מייל עמוד חוקר

פרופ'

תומר

גדרון

משפטים

זכויות אדם במשפט הפרטי, משפט פרטי השוואתי, ביואתיקה, רשלנות מקצועית ורפואית.

ד"ר

אסף

הרדוף

משפטים

משפט פלילי, קרימינליזציה, דיני בע"ח

פרופ', ראש החוג

מוחמד

ותד

משפטים

משפט פלילי השוואתי ובינלאומי; משפט חוקתי השוואתי; משפט בינלאומי; רפואה ומשפט.

לעמוד חוקר

פרופ'

גדעון

לייבזון

משפטים

משפט עברי ומשפט מוסלמי בפרספקטיבה השוואתית

ד"ר

פנינה

ליפשיץ אבירם

ביואתיקה,זכויות אדם, דיני קנין ואתיקה מקצועית.

פרופ'

פבלו

לרנר

משפטים

הקודיפיקציה של המשפט הפרטי הישראלי, דיני ההוצאה לפועל והמעמד המשפטי של בעלי חיים.

פרופ'

נלי

מונין

משפטים

משפט האיחוד האירופי, דיני מסים ומשפט הסחר הבינלאומי.

לעמוד חוקר

ד"ר

בעז

סגל

משפטים

דיני נזיקין, נזיקין של רשויות, תאונות רגולטוריות, רשלנות רגולטורית

Boaz.se@Zefat.ac.il

ד"ר

עופר

סיטבון

משפטים

דיני תאגידים, תאגידים וחברה, דיני עבודה, משפט וחברה, זכויות אדם ושינוי חברתי

לעמוד חוקר

ד"ר

יעל

עפרון

משפטים

משפט, חינוך משפטי, דיני משפחה ופרוצדורה אזרחית

לעמוד חוקר

ד"ר

מיטל

פינטו

משפטים

זהות תרבותית, שוויון, פגיעה ברגשות, הגירה ומיעוטים

לעמוד חוקר

ד"ר

ליאת

פרנקו

משפטים

משפט ורשתות חברתיות, חוקי וזכויות נוער בתקשורת דיגיטלית

ד"ר

רינת

קיטאי- סנג'רו

משפטים

תהליכי גישור במשפט הישראלי

לעמוד חוקר

ד"ר

איריס

קנאור

משפטים

משפט איחוד אירופה, משפט בינלאומי פרטי ומשפט מנהלי

ד"ר

אלעד

שילד

דיני חוזים, דיני נזיקין, ניתוח כלכלי של המשפט, דיני צרכנות

eladschild@hotmail.com