שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

רשימת חוקרים ונושאי מחקר - מדעי הרוח

תואר שם פרטי שם משפחה חוג תחום מחקר מייל עמוד חוקר

ד"ר

ניקולא

אורבך

ספרות, אמנות ומוסיקה

דמוגרפיה, תאולוגיה, ספרות

yozgofo@zefat.ac.il

ד"ר

עימאד

דלאל

ספרות, אמנות ומוסיקה

מוסיקה

emadd@Zefat.ac.il

פרופ'

ישראל

המאירי

ספרות, אמנות ומוסיקה

ספרות עברית והשוואתית, דרמה ישראלית

israel.h@zefat.ac.il

ד"ר

רתם

לוז

ספרות, אמנות ומוסיקה

צורת הסונטה במאה העשרים והקשר שלה לקוגניציה מוסיקלית, מוסיקה ישראלית ותיאוריה

roteml@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

רון

לוי

ספרות, אמנות ומוסיקה

מוסיקה

ronnl2@Zefat.ac.il

ד"ר

שושנה

מרזל

ספרות, אמנות ומוסיקה

הרומאן הצרפתי של המאה התשע-עשרה, אופנה (היסטוריה ותאוריה)

shoshanam@zefat.ac.il

ד"ר

שחר

מרנין דיסטלפלד

ספרות, אמנות ומוסיקה

אמנות ישראלית, אמנות ומגדר, אמנות וחינוך

shaharm@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

פרופ'

אסיקה

מסקס

ספרות, אמנות ומוסיקה

מוסיקה מסורתית

essicam@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

אלכס

רוזנבלט

ספרות, אמנות ומוסיקה

מוסיקה מסורתית

alexander.ro@zefat.ac.il

לעמוד חוקר