רשימת חוקרים ונושאי מחקר - מדעי החברה - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

רשימת חוקרים ונושאי מחקר - מדעי החברה

רשימת חוקרים ונושאי מחקר - מדעי החברה

תואר שם פרטי שם משפחה חוג תחום מחקר מייל עמוד חוקר

גב'

אורנה

אחראי

עבודה סוציאלית

חוויות סטודנטיות ערביות לאחר התנסות עם בני נוער מפרי חוק

ornaa@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

ניר

אטמור

עבודה סוציאלית

פוליטיקה השוואתית: שיטות בחירה במדינות דמוקרטיות, השתתפות בבחירות, מפלגות.

nira@Zefat.ac.il

לעמוד חוקר

פרופ'

משה

אידל

מיסטיקה ורוחניות

קבלה

moshei@zefat.ac.il

ד"ר

נעמי

איש-שלום

רב-תחומי

אקולוגיה חקלאית בגולן

neomie@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

איירין

אפפלד

מדעי ההתנהגות

פסיכולוגיה קוגניטיבית, קוגניציה חברתית

aireena@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

אתי

בהם-טביב

מדעי ההתנהגות

מצבי דחק וטראומה, צמיחה פוסט-טראומטית בעקבות מלחמת לבנון השניה

etib@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

טלי

בוסתנאי

עבודה סוציאלית

טראומות מטפלים

talyb@zefat.ac.il

ד"ר

ורד

בן-דוד

עבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית

vered.be1@Zefat.ac.il

ד"ר

יצחק

בן יאיר

מדעי ההתנהגות

תרפיית הסליחה בקרב דרי רחוב 

izik.be@Zefat.ac.il

חעמוד חוקר

פרופ'

ארנון

בר און

עבודה סוציאלית

מדעי החברה

arnon.ba@zefat.ac.il

ד"ר

אלונית

ברנזון

עבודה סוציאלית

מדע המדינה, תקשורת המונים ומדיה חברתית

alonitb@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

אבתסאם

ברכאת

רב-תחומי

נשים אולטרה דתיות בשוק העבודה

Ebtesam.ba@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

פרופ'

יעל

גירון

עבודה סוציאלית

תחום המשפחה

yaelg@zefat.ac.il

ד"ר

נטע

גלמידי

עבודה סוציאלית

יחסי הגומלין בין תהליכי ההחלמה של נפגע הנפש והוריו

Neta.gl@Zefat.ac.il

ד"ר

אופירה

גראוויס קובלסקי

רב תחומי

היסטוריה פוליטית של מדינת ישראל: 1. תולדות הימין למפלגותיו וארגוניו כמו גם המיתוסים והסמלים שלו 2. עיצובה של ירושלים כבירת ישראל

ofira.gr@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

פרופ'

גרשון

אלפרוביץ

כלכלה

כלכלה

gershona@zefat.ac.ilה

לעמוד חוקר

ד"ר

לירון

הוך

רב-תחומי

מנהיגות גמישה בדרכם ופועלם של הרמב"ם וורן באפט

liron.ho@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

סרג'יו

הרצוג

מדעי ההתנהגות

קרימינולוגיה- תפיסות חומרה של עבירות פליליות, תפיסת חומרה של התעללות בבע"ח

sergio.he@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

פרופ'

אסתר

הרצוג

מדעי ההתנהגות

אנתרופולוגיה חברתית, בירוקרטיה ומגדר

esther.h@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

סטפני

זכנון

מדעי ההתנהגות

מוטיבציה חזקה ארוכת-טווח בין תרבויות

stephanie.za@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

אנואר

חטיב

עבודה סוציאלית

בריאות נפש, פסיכיאטריה, טראומה ופוסט טראומה וצמיחה פוסט טראומטית.

anwark@zefat.ac.il

ד"ר

היאם 

חסן

החוג לעבודה סוציאלית

משפחה - שלבי התפתחות, בחירת בן זוג ואיכות הנישואים

Hiam.h@Zefat.ac.il

ד"ר

ז'נט

כהן

מדעי ההתנהגות

חוזרים בתשובה-מזהות ומרחב

janetc@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

יוסי

כורזים

עבודה סוציאלית

תכניות בינתחומיות בבתי ספר לעבודה סוציאלית

yossi.ko@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

שמעון

כרמי

רב-תחומי

מניעים פוליטיים לכניסת ארגוני טרור לתהליכי שלום

shimonc@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

אינה

לוי

מדעי ההתנהגות

עמדות וטיפול בקורבנות אונס, קרימינולוגיה ירוקה, הונאות בתחום המזון, קרימינולוגיה תרבותית בשיח החברתי, סוגיות מגדריות בתקשורת

innal@zefat.ac.il

ד"ר

אברהם

מוניץ

רב-תחומי

שיטת חינוך פילוסופית עבור חשיבה דטרמיניסטית

avrahamm@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

פרופ'

יפה

מושקוביץ

מדעי ההתנהגות

סוציולוגיה אירגונית

yafam@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

אברהים

מחג'אנה

עבודה סוציאלית

מדיניות החברתית בעידן הגלובליזציה, התהוות מדיניות הרווחה ברשות הלאומית הפלסטינית ומדיניות הרווחה כלפי החברה הערבית בישראל.

eibraeimm@zefat.ac.il

ד"ר

טל

מלר

מדעי ההתנהגות

נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל וסוציולוגיה של המשפחה

melert@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

שייקה

מרום

החוג ללימודים רב תחומיים

אסטרטגיות כלכליות

Shaike.ma@Zefat.ac.il

ד"ר

רן

נוימן

עבודה סוציאלית

רווחת בוגרים עם מוגבלויות- בעיקר אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

ran.no@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

ירון

סלמן

החוג ללימודים רב תחומיים

תיאוריה של יחסים בין-לאומיים, דיפלומטיה ומשא ומתן בין לאומי, יחסי החוץ של ישראל

Yaron.sa1@Zefat.ac.il

ד"ר

יובב

עשת

ניהול

מדדי הצלחה בקרב סטודנטים הכוללים התיחסות רגשית, חברתית, והצלחה בשוק העבודה

yovave@Zefat.ac.il

ד"ר

ליעד

פורת

החוג ללימודים רב תחומיים

זיכרונות אסירי "האחים המוסלמים", אינטראקציה בין קבוצות אידיאולוגיות עויינות

Shaike.ma@Zefat.ac.il

ד"ר

סנדרה

פרידמן

רכזת לימודי אנגלית

היחס בין רכישת לקסיקון  באנגלית לבין רכישת אנגלית  כשפה זרה באוכלוסיות חלשות עם עברית או ערבית כשפת אם.

sandyf@zefat.ac.il

ד"ר

יוסי

פרלמן

מדעי ההתנהגות

הגורמים ליציאתם של גברים חרדים לשוק העבודה

yossiperelman1969@gmail.com

לעמוד חוקר

פרופ'

יהושע

צאל

מדעי ההתנהגות

פסיכולוגיה קלינית

jehoshua.t@zefat.ac.il

פרופ'

אהרן

קלרמן

גיאוגרפיה

מדעי החברה

aharonk@zefat.ac.il

ד"ר

אפרת

קנולר

רב-תחומי

פוליטיקה ישראלית

efratk@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

פליקס

קפלן

עבודה סוציאלית

כבוד ואוטונומיה במוסדות גריאטריים

felixk@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

לילך

רביב

מדעי ההתנהגות

קוגניציות סמויות בסיטואציות חברתיות

lilacht@zefat.ac.il

לעמוד חוקר

פרופ'

מריאנה

רוח-מדבר שפירא

מיסטיקה ורוחניות

תרבות ודתות, רוחניות, יהדות, מגדר, טבע וקדושה, מוסדות המדינה, אנתרופולוגיה.

ruahmidbar@zefat.ac.il

פרופ'

ינון

שבטיאל

חקר מערות

חקר מערות

inonns@Zefat.ac.il

לעמוד חוקר

ד"ר

ליפז

שמוע-ניר

מדעי החברה

התנהגות הנהג הישראלי בכבישים

lipazn@zefat.ac.il

https://www.zefat.ac.il/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%96-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2-%D7%A0%D7%99%D7%A8/

ד"ר

אוריאל

שפיגל

רב-תחומי

ניהול

uriel.sp@Zefat.ac.il

פרופ'

נמרוד

שתיל

עבודה סוציאלית

חידושים ובעיות של לומדי עברית דוברי ערבית, חידושים במורפולוגיה ובתחביר של העברית הדבורה.

nimrods@zefat.ac.il

ד"ר

איתמר

תאודור

מיסטיקה ורוחניות

הינדואיזם

itamart@zefat.ac.il