מעבר לדף הבית

מרכז מחקר צח"ר-פאלם ביץ' למדעי החברה בראי היהדות

 מרכז מחקר צח"ר-פאלם ביץ' למדעי החברה בראי היהדות

 

שם המרכז:

מרכז מחקר צח"ר-פאלם ביץ' למדעי החברה בראי היהדות

 

שם המרכז באנגלית:

Tzahar - Palm Beach Research Center for Judaism-Based Social Sciences

 

 

רקע:


כתבי הקודש של הדתות והמסורות הרוחניות ככלל וכתבי הקודש של היהדות בפרט אוצרים ידע רב שנתגבש במהלך אלפי שנים על ידי חכמים שעסקו במדעים השונים, ובפרט במדעי החברה העוסקים באורחות חייו של האדם. ידע זה נזנח במאה ה-18 בתקופת ההשכלה ובתהליך המחקר המדעי (Scientism) על בסיס ההנחה שיש להחליף את החשיבה הדתית בחשיבה רציונלית. מאז אותם ימים, עושה רושם שהאקדמיה ועולם המחקר מתעלמים מידע זה ומיכולתו לתרום להבנתן ופתרונן של תופעות אישיות וחברתיות. התעלמות זו ממחישה במידת מה את הניתוק של האקדמיה מחוכמת ההמונים, בעוד סקר בינלאומי שכלל יותר מ-230 מדינות מוצא שכ-84% מאוכלוסיית העולם, ילדים ומבוגרים משתייכים לקבוצה דתית ולמעשה מנהלים את חייהם לפי ידע זה (Pew Research Center, The Global Religious Landscape, 2012).

בעשורים האחרונים, ניתן לראות ניצנים של שינוי בדמותם של מחקרים רבים המתארים את תרומתם של דת ורוחניות במגוון תחומים כמו: שיפור ושימור הבריאות הנפשית והבריאות הפיזית, טיפול בהפרעות ומחלות נפש, שיקום וטיפול ומניעת פשיעה. כתבי הקודש של הדת היהודית זוכים גם הם לתשומת לב וישנם כותבים המגייסים כתבים אלו על מנת להציג רעיונות, מודלים ותפיסות שונות בתחומי הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה, המשפט, החינוך ועוד. עם זאת, ניתן לראות כי רק לעתים נדירות מתבססים הכותבים על הפרדיגמה היהודית המציעה נקודת מבט שונה, והבנה ומשמעות ייחודיים של היות בעולם. הפילוסוף היהודי אליעזר ברקוביץ (2009), מתייחס לכך וכותב כי השקפת העולם היהודית מציגה עמדה עקבית ועצמאית, העומדת מול הזרמים המרכזיים בפילוסופיה המערבית, שחולשתן היא חוסר יכולתן בהעמדת בסיס משכנע דיו לעשייה מוסרית.

 

מטרת מרכז המחקר:

מרכז מחקר זה נועד לקדם מחקר אוניברסלי, תיאורטי ויישומי המחבר בין רעיונות ועקרונות בכתבי הדת היהודית לכלל תחומי החיים- ובעיקר למדעי החברה והרוח, לרבות תחומים כגון פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, משפט, חינוך ועוד. מרכז המחקר נוסד בשנת 2020 במסגרת שיתוף פעולה בין המכללה אקדמית צפת לבין שותפות צח"ר (צפת, חצור הגלילית וראש פינה) פאלם ביץ' - תכנית של הסוכנות היהודית שמטרתה העיקרית היא חיבור ושיתוף פעולה בין הקהילות.

 

 

פעילויות מרכז המחקר:

  1. עידוד מחקר בתחומי המרכז באמצעות מענקי מחקר - בכל שנה יופצו 4 קולות קוראים המזמינים חוקרים הפועלים במסגרת מוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, לבצע מחקר בנושאים שונים ומגוונים בהתבסס על מקורות ביהדות. מאמרים שייתפרסמו ממחקרים אלו יציינו את תרומת מרכז המחקר.
  2. כנס בינלאומי שנתי- בכל שנה יתקיים כנס אקדמי בינלאומי שבין היתר יעסוק במחקרים המתבצעים במסגרת מרכז המחקר.
  3. גיוס משאבים- מרכז המחקר יפעל לגיוס משאבים נוספים מקרנות חיצוניות למען הרחבת פעילותו.
  4. גיבוש שיתופי פעולה- מרכז המחקר יחתור לשיתוף פעולה בינלאומי עם חוקרים ומרכזי מחקר ברחבי העולם.
  5. תכניות ארוכות טווח לשילוב בין-דתי- לאחר התבססותו של מרכז המחקר, נשאף לשילובן של דתות ומסורות רוחניות נוספות תוך מיקוד באיתור רעיונות משותפים.

 

מרכז הלימוד לצד מרכז המחקר:

לצד הפעילות המחקרית האקדמית, מרכז המחקר יפעל גם בלימוד ופירסום ידע בקהילה הרחבה בתחומי מדעי החברה המתבססים על מקורות היהדות. פעילות זו תכלול מפגשי לימוד משותפים בין הקהילות צח"ר ופאלם ביץ' וכן יצירה של מאמרי דעה קצרים המציעים נקודת מבט ייחודית על נושאים שונים ממדעי החברה בהתבסס על מקורות היהדות. פירוט מישורי הפעילות במרכז הלימוד:

  1. פירסום מאמרי דעה בתחומי המרכז- בכל שנה יופצו 6 קולות קוראים הפונים לציבור הרחב לכתיבה של מאמר דעה בנושאים בעלי חשיבות ממגוון תחומי מדעי החברה מנקודת מבט יהודית. כותבי המאמרים הנבחרים יזכו בפרס כספי. מאמרים אלו יפורסמו ויופצו באופן מקוון (כתב עת מקוון/ ספר דיגיטלי שנתי).
  2. סדנאות ושיעורים משותפים מקוונים- עבור קהילות צח"ר ופאלם ביץ' בנושאים הנחקרים במרכז. לצורך כך, יוזמנו בכל שנה 4 מרצים אורחים למפגשי הלימוד המשותפים.

 

חברי מרכז המחקר:

ד"ר יצחק בן-יאיר - יו"ר מרכז המחקר, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית צפת

izikcc@gmail.com

פרופ' נתי רונאל – החוג לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר סטיבן זוסמן – החוג למנהל ציבורי, אוניברסיטת בארי פלורידה

הרב ד"ר בניהו ברונר – ראש בית המדרש, המכללה האקדמית צפת

ד"ר איתמר תיאודור – החוג הרב תחומי, המכללה האקדמית צפת

פרופ' רינת קיטאי-סנג'רו – החוג למשפטים, המכללה האקדמית צפת

 

חברי מרכז הלימוד

ד"ר יצחק בן-יאיר- יו"ר מרכז הלימוד, המכללה האקדמית צפת

ד"ר נהורה עמר - יו"ר וועדת ההיגוי שותפות צח"ר פאלם ביץ', הפקולטה לרפואה בגליל

ד"ר סטיבן זוסמן - החוג למנהל ציבורי, אוניברסיטת בארי פלורידה

שיראל בקבני - דוקטורנטית בביה"ס לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה, חברת וועדת ההיגוי צח"ר פאלם ביץ'

 

ד"ר יצחק בן-יאיר - יו"ר מרכז המחקר, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית צפת

 

בואו לבקר
רח' ירושלים צפת

דרכי הגעה למכללה:
הגעה לתחנה המרכזית בצפת באמצעות כל קו אוטובוס ומשם הליכה רגלית כ5 דקות.


טלפון ליצרת קשר :
1800-344-544 ---


++