עמודו של פרופ' מוחמד ותד - המכללת האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

פרופ' מוחמד ותד

פרופ' מוחמד ותד

מייל ליצירת קשר: mohammedw@zefat.ac.il

 

פרופ' מוחמד ותד הוא פרופסור מן המניין, דיקן בית-הספר למשפטים, ובשנה״ל תשפ״ג סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית צפת. בנוסף, הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל-אביב; עמית מחקר בכיר במכון למחשבה ישראלית; עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן; ועמית מחקר במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון של אוניברסיטת חיפה. בשנים 2021-2018 שימש עמית מחקר במרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה של אוניברסיטת חיפה. הוא משמש מרצה מן החוץ בפקולטות ובבתי-ספר למשפטים נוספים בישראל ובחו״ל, ובשנים 2016-2014 שימש פרופסור אורח בבית-הספר למשפטים ובמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת קליפורניה, קמפוס אירוויין, שבארצות-הברית. בשנים 2004-2003 התמחה פרופ' ותד בבית-המשפט העליון תחת פיקוחה של כבוד השופטת דליה דורנר.

עיקר מחקריו של פרופ׳ ותד עוסקים במשפט פלילי השוואתי ובינלאומי, משפט חוקתי השוואתי, משפט בינלאומי פומבי, דיני מלחמה, עינויים, וטרור, יישוב סכסוכים, אתיקה מקצועית, בריאות ומשפט, ויחסי הגומלין בין המשפט לבין מדעי המדינה. בנוסף, לפרופ׳ ותד מומחיות בהיסטוריה של ישראל ובסוגיות הנוגעות לדימוי עצמי ולזהות בחברות רב-תרבותיות.  

פרופ' ותד הוא בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, לרבות לימודים באוניברסיטת אוקספורד שבאנגליה (תכנית לחילופי סטודנטים). בנוסף, הוא השלים לימודים אקדמיים גבוהים בתחום המשפט באוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת קולומביה בארצות-הברית, מרכז מאנק ליחסים גלובאליים ולמדיניות ציבורית ואוניברסיטת טורונטו בקנדה, מכון מאקס-פלאנק בגרמניה, והמוסד הבינלאומי ללימודי משפט פלילי באיטליה. את כל לימודיו סיים פרופ' ותד בהצטיינות. לצד לימודיו זכה פרופ' ותד בפרסי הצטיינות שונים ובמענקי מחקר יוקרתיים מגוונים, בין היתר פולברייט, הלברט, מינרבה, והומבולט.

פרופ׳ ותד הוא זוכה פרס צלטנר היוקרתי לחוקר צעיר בתחום המשפט לשנת 2020, מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב; פרס החוקר הצעיר היוקרתי בתחום לימודי ישראל (בתחום המשפט) לשנת 2015, מטעם האגודה ללימודי ישראל; ובשנים 2007 ו- 2008 פרס הטוען הטוב ביותר בתחום המשפט הפלילי הבינלאומי, מטעם המוסד הבינלאומי ללימודי משפט פלילי בינלאומי. בשנים 2014 ו- 2018 זכה בפרס ״המרצה המצטיין״ מטעם המכללה האקדמית צפת.

פרופ׳ ותד משמש חבר מערכת בכתבי עת אקדמיים יוקרתיים. בשנים 2015-2010 הוא שימש עורך הראשי של כתב העת הבינלאומי 'רפואה ומשפט', היוצא לאור מטעם הארגון העולמי לרפואה ומשפט. בנוסף, הוא חבר במספר אגודות מקצועיות, בין היתר חבר הנהלה באגודה למשפט ציבורי בישראל.

לצד זאת, פרופ׳ ותד ממלא תפקידים ציבוריים ומקצועיים רבים וחשובים. בין היתר, חבר בוועדה הציבורית הממליצה על מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת; חבר בוועדה הבוחנת של לשכת עורכי-הדין בישראל; יושב-ראש משותף (יחד עם המשנה לנשיאת בית-המשפט העליון (בדימוס) פרופ׳ אליקים רובינשטיין) לעמותת קו משווה – פיתוח מנהיגות תעסוקתית בחברה הערבית בישראל; חבר הנהלה מייסד במכון הישראלי לעיתונות ותקשורת; וחבר נשיאות במועצת העיתונות בישראל.

פרופ׳ ותד עוסק בצורה נרחבת בענייני אתיקה מקצועית. בין היתר, הוא משמש סגן נשיא בית-הדין למשמעת של לשכת עורכי-הדין במחוז הצפון; יושב-ראש פורום האתיקה של רוטרי ישראל; וחבר בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בישראל.  

בנוסף, בין השנים 2016-2006, פרופ׳ ותד היה מעורב בעבודה דיפלומטית הנוגעת להסברה הישראלית. בהקשר זה הוא עבד בשיתוף פעולה עם משרד החוץ הישראלי, לרבות עם מספר שגרירויות וקונסוליות של ישראל בחוץ לארץ, בין היתר בארצות-הברית, קנדה, וגרמניה.  

לצד כל אלה, פרופ' ותד עוסק בפעילות התנדבותית בקהילה ובחברה, בין היתר במסגרת ארגון הרוטרי, שם הוא נבחר לשמש נגיד לרוטרי ישראל לשנת 2026-2025. פרופ׳ ותד הוא זוכה אות פול האריס היוקרתית מטעם קרן רוטרי העולמי על עשייתו ותרומתו לקהילה.

 

 

Prof. Mohammed Wattad

 

Prof. Mohammed Wattad is a full professor, law school dean, and, from 2022 to 2023, vice president for academic affairs at Zefat Academic College. Besides, he is a Senior Researcher at the Institute for National Security Studies at Tel-Aviv University, a Senior Research Fellow at the Institute for Israeli Thought, a Research Fellow at the International Institute for Counter-Terrorism at Reichman University, and a Research Fellow at the Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions at Haifa University. Between 2018 and 2021, he served as a Research Fellow at the International Center for Health, Law, and Ethics at Haifa University. In addition, he serves as an Adjunct Professor at several law schools in Israel and abroad. From 2014-2016, he served as a Visiting Associate Professor at the University of California at Irvine, both at the Department of Political Science and the School of Law. Between 2003 and 2004, he served as a legal clerk at the Supreme Court of Israel under the supervision of Justice Dalia Dorner.

Prof. Wattad is a legal scholar specializing in international and comparative criminal law, comparative constitutional law, international law, the laws of war, torture, and terrorism, conflict resolution, professional ethics, medical law, and the interaction between law and political science. Additionally, Prof. Wattad has expertise in the history of Israel and issues of self-image and identity in multicultural societies.  

Prof. Wattad is a Haifa University School of Law graduate from Israel, having studied as an exchange student at Oxford University. Additionally, he accomplished higher academic education in Law at the Hebrew University of Jerusalem Columbia University, New York, in the USA, the Munk Center of Global Affairs & Public Policy and the Toronto University in Canada, the Max Planck Institute in Germany, and the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences in Italy. Wattad graduated with distinction from all academic institutions he attended and was on the Dean's List. During his studies, Prof. Wattad has received several prizes of excellence and other prestigious fellowships, including Fulbright, Halbert, Minerva, and Humboldt.

He is the 2020 winner of the prestigious Zeltner Young Scholar Award by the Faulty of Law at Tel-Aviv University; the 2015 winner of the prestigious Young Scholar Award on Israel Studies (the law field) by the Association for Israel Studies; and the 2007 and the 2008 winner of the Best Legal Oralist Award of the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences. In 2014 and 2018, he was granted the “Excellent Lecturer Award” by Zefat Academic College.

Prof. Wattad serves as a member of editorial boards at several prestigious academic journals. Between 2010 and 2015, he served as the Editor-in-Chief of the International Journal of Medicine and Law. Additionally, he serves as a member of several professional associations and, among other things, a member of the board of governance at the Association for Public Law in Israel.

Besides, Prof. Wattad serves in many important public and professional positions, leading, among others, as a member of the Public Committee for Recommending Nominees for the Position of the Knesset’s Legal Advisor, member of the Bar Examination Committee, co-chair (together with Deputy Chief Justice (ret.) Prof. Elyakim Rubinstein) of Kav-Mashve – Developing Employment Leadership in Israeli Arab Society, member of the Board of Governance at the Israeli Institute for Press and Media Board of Governance, and member of the Presidential Board of Israel Press Council.    

Prof. Wattad is highly involved in professional ethics activity; among other things, he serves as Vice President of the Bar Disciplinary Tribunal of the Northern District in Israel, the Head of the Ethics Forum in Rotary Israel, and a member of the Ethics Tribunal of Israel Press Council.

In addition, between 2006 and 2016, Prof. Wattad engaged in diplomatic work related to Israel’s public affairs. In this capacity, he collaborated with Israel’s Foreign Ministry, including several of its embassies and consulates abroad, leading among them in the USA, Canada, and Germany.  

Besides, Prof. Wattad has been devoted to volunteering activities in the community and society. He led, among others, through the Rotary organization, where he was elected District Governor for Rotary Israel for 2025-2026. Prof. Wattad is the recipient of the prestigious Paul Harris Award by the Rotary Foundation of Rotary International in appreciation of tangible and significant assistance to further better understanding and friendly relations among people worldwide.