עמודו של פרופ' מוחמד ותד - המכללת האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

פרופ' מוחמד ותד

פרופ'מוחמד ותד

מייל ליצירת קשר: mohammedw@zefat.ac.il

 

פרופ' מוחמד ותד (LL.B., LL.M., JSD) הוא פרופסור חבר, דיקאן בית-הספר למשפטים, ובשנה״ל תשפ״ג סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית צפת. בנוסף, הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל-אביב; עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן; ועמית מחקר במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון של אוניברסיטת חיפה. הוא משמש מרצה מן החוץ בפקולטות ובבתי-ספר למשפטים נוספים בישראל ובחו״ל, ובשנים 2014-2016 שימש פרופסור אורח בבית-הספר למשפטים ובמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת קליפורניה, קמפוס אירוויין, שבארצות-הברית.  

עיקר מחקריו של פרופ׳ ותד עוסקים בהיבטים ההשוואתיים והבינלאומיים של המשפט הפלילי, ההיבטים ההשוואתיים של המשפט החוקתי, משפט בינלאומי, דיני מלחמה, דיני עינויים, דיני טרור, אתיקה מקצועית, בריאות ומשפט, ויחסי הגומלין בין המשפט לבין מדעי המדינה, במיוחד בנוגע לעצמאות הרשות השופטת, לעיקרון שלטון החוק וכן לסוגיות נוספות הנוגעות למיעוט הערבי בישראל.

פרופ' ותד הוא בוגר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, לרבות לימודים באוניברסיטת אוקספורד שבאנגליה (במסגרת תכנית ללימודי משפט השוואתי ובינלאומי). בנוסף, הוא השלים לימודים אקדמיים גבוהים בתחום המשפט באוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת קולומביה בארה"ב, מרכז מאנק ליחסים גלובאליים ולמדיניות ציבורית ואוניברסיטת טורונטו בקנדה, מכון מאקס-פלאנק בגרמניה, והמוסד הבינלאומי ללימודי משפט פלילי באיטליה. את כל תאריו סיים פרופ' ותד בהצטיינות. לצד לימודיו זכה פרופ' ותד בפרסי הצטיינות שונים ובמענקי מחקר יוקרתיים מגוונים, בין היתר מלגת פולברייט, מלגת הלברט, מלגת מינרבה, מלגת הומבולט ומלגת מעו"ף המוענקת לאקדמיים ערבים ישראלים מצטיינים מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

פרופ׳ ותד הוא זוכה פרס צלטנר היוקרתי לחוקר צעיר בתחום המשפט לשנת 2020, מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב, תנועת רוטרי וקרן צלטנר. בנוסף, הוא זוכה פרס החוקר הצעיר היוקרתי בתחום לימודי ישראל (בתחום המשפט) לשנת 2015, מטעם האגודה ללימודי ישראל. יתירה מזו, בשנים 2007 ו- 2008 זכה פרופ׳ ותד בפרס הטוען הטוב ביותר בתחום המשפט הפלילי הבינלאומי, מטעם המוסד הבינלאומי ללימודי משפט פלילי בינלאומי. בנוסף, בשנים 2014 ו- 2018 זכה פרופ׳ ותד בפרס ״המרצה המצטיין״ מטעם המכללה האקדמית צפת.

בשנים 2003-2004 התמחה פרופ' ותד בבית-המשפט העליון תחת פיקוחה של כבוד השופטת דליה דורנר. בשנים 2010-2015 הוא שימש עורך הראשי של כתב העת הבינלאומי 'רפואה ומשפט', היוצא לאור מטעם הארגון העולמי לרפואה ומשפט. בשנים 2018-2021 הוא שימש עמית מחקר במרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה של אוניברסיטת חיפה. מאז שנת 2009 הוא משמש חבר מליאה וחבר נשיאות במועצת העיתונות בישראל, ומאז שנת 2020 הוא משמש חבר הנהלת המכון הישראלי לעיתונות ותקשורת.

פרופ׳ ותד עוסק בצורה נרחבת בענייני אתיקה מקצועית. בין היתר, הוא משמש סגן נשיא בית-הדין למשמעת של לשכת עורכי-הדין במחוז הצפון; יושב-ראש פורום האתיקה של תנועת רוטרי ישראל; וחבר בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בישראל.

בנוסף, לפרופ׳ ותד מומחיות בהיסטוריה של ישראל ובסוגיות הנוגעות לדימוי עצמי ולזהות בחברות רב-תרבותיות. הוא כתב והרצה בצורה אינטנסיבית במקומות רבים בעולם על האתגרים החברתיים והפוליטיים ביחס למזרח התיכון ולישראל, לרבות היחסים בין אזרחי מדינת ישראל היהודים והערבים, וכן יחסי החוץ של מדינת ישראל עם מדינות ערב השכנות.

פרופ׳ ותד מילא וממשיך למלא תפקידים ציבוריים ומקצועיים רבים וחשובים, בין היתר, חבר לוועדה הציבורית הממליצה על מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת, וכן חבר בוועדה הבוחנת של לשכת עורכי-הדין בישראל.

לצד כל אלה, פרופ' ותד עוסק בפעילות התנדבותית בקהילה ובחברה, בין היתר כרוטריון מאז שנת 2008 ועד היום. בשנת 2020-2021 שימש פרופ׳ ותד נשיא למועדון רוטרי סטלה מאריס-חיפה. פרופ׳ ותד הוא זוכה אות פול האריס היוקרתית מטעם קרן רוטרי העולמי על עשייתו ותרומתו לקהילה.

 

Prof. Mohammed Wattad

 

Mohammed Wattad (LL.B., LL.M., JSD) is Associate Professor, the Dean of the Law School, and in 2022-2023 Vice President for Academic Affairs, at Zefat Academic College. Besides, he is Senior Researcher at the Institute for National Security Studies at Tel-Aviv University; Research Fellow at the International Institute for Counter-Terrorism at Reichman University; and Research Fellow at the Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions at Haifa University. In addition, he serves as an Adjunct Professor at several law schools in Israel and abroad. In 2014-2016, he served as a Visiting Associate Professor at the University of California at Irvine, at both at the Department of Political Science and the School of Law.

Prof. Wattad is a legal scholar specializing in international and comparative criminal law, comparative constitutional law, international law, the laws of war, the laws on torture, the laws on terrorism, professional ethics, medical law, and the interaction between law and political science, particularly regarding the independence of the judiciary, the rule of law, and other issues concerning the Arab minority citizens of Israel.

Prof. Wattad is a Haifa University School of Law graduate, Israel, including studies as an exchange student at Oxford University (a comparative and international law program). Additionally, he accomplished higher academic education in Law at the Hebrew University of Jerusalem Columbia University, New York, in the USA, the Munk Center of Global Affairs & Public Policy and the Toronto University in Canada, the Max Planck Institute in Germany, and the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences in Italy. In all academic institutions Wattad attended, he graduated with distinction and was included in the Dean's List.  During his studies, Prof. Wattad has received several prizes of excellence and other prestigious fellowships, inter alia, Fulbright Fellowship, Halbert Fellowship, Minerva Fellowship, Humboldt Fellowship, and the Maof Prize granted for Excellent Israeli Arab Academic Scholars by Israel's Council for Higher Education.

He is the 2020 winner of the prestigious Zeltner Young Scholar Award; the 2015 winner of the prestigious Young Scholar Award on Israel Studies; the 2007 and the 2008 winner of the Best Legal Oralist Award of the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences; and the 2014 and the 2018 winner of the Excellent Lecturer Award of Zefat Academic College.

Between 2003 and 2004, he served as a legal clerk at the Supreme Court of Israel under the supervision of Justice Dalia Dorner. Between 2010 and 2015 he served as the Editor-in-Chief of the International Journal 'Medicine and Law'. Between 2018 and 2021, he served as Research Fellow at the International Center for Health, Law, and Ethics at Haifa University. Since 2009, he has been serving as a member of the General Assembly and the Presidential Board of Israel Press Council. Since 2020 he serves as a member of the Israeli Institute for Press and Media Board of Governance.

Prof. Wattad is highly involved in professional ethics activity; inter alia, he serves as Vice President of the Bar Disciplinary Tribunal of the Northern District in Israel; the Head of the Ethics Forum in Rotary Israel; and member at the Ethics Tribunal of Israel Press Council.

Additionally, Prof. Wattad has expertise in the history of Israel and issues of self-image and identity in multicultural societies. He has written and spoken worldwide extensively on societal and political challenges confronting the Middle East and Israel, including the relations between Israel’s Jewish and Arab citizens and Israel’s external relations with surrounding Arab states.

Furthermore, Prof. Wattad served, and so remains, in many important public and professional positions, leading among others, as a member of the Public Committee for Recommending Nominees for the Position of the Knesset’s Legal Advisor, and member of the Bar Examination Committee.

Besides, Prof. Wattad is devoted to volunteering activities in the community and the society, among other things, as a Rotarian since 2008. In 2020-2021, he served as the President of the Stella Maris-Haifa Rotary Club. In addition, Prof. Wattad is the recipient of the prestigious Paul Harris Award, by the Rotary Foundation of Rotary International, in appreciation of tangible and significant assistance given for the furtherance of better understanding and friendly relations among people of the world.