שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

פרופ' אסיקה מרקס

”תהליכי שינוי ושימור במוסיקה הליטורגית בכנסיות היווניות - אורתודוכסיות בגליל".

מחקר זה בודק את הדרך בה המוסיקה בכנסיות היווניות – אורתודוכסיות בגליל היא חלק מהמבנה הבסיסי, מיחסי הגומלין ומתהליכים תפיסתיים וחברתיים בקהילות הללו. האירועים המוסיקליים שבמרכז המחקר המוצג כאן הם טקסי התפילה בכנסיות היווניות האורתודוקסיות בגליל.

המחקר רואה במוסיקה סוג של ביצוע חברתי- Social performance"". גישה זו רואה בחיים החברתיים ביצוע-מציג (performance) כאשר המוסיקה היא אחת מן הדרכים בהן מתבצעת מסכת חיים זו. המוסיקה, במקומות ובזמנים מסוימים, היא הדרך הנבחרת על ידי הקבוצה להבעת תהליכים חברתיים.