עמודה של סטפני זכנון - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

סטפני זכנון

סטפני זכנון

מוטיבציה חזקה ארוכת טווח

המחקר בו אני עוסקת הינו מחקר בין תרבותי אשר בוחן מדד של מוטיבציה חזקה ארוכת טווח (Grit). משתנה זה הינו מנבא מאוד חזק להצלחה, ומכאן צמח הרצון לחקור אותו יותר לעומק ולבחון האם הוא מתנהג אחרת באוכלוסיות שונות והאם המנבאים שלו משתנים.