עמודו של ד"ר שמעון כרמי - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר שמעון כרמי

"מניעים פוליטיים לכניסת ארגוני טרור  לתהליכי שלום: המקרה של אש"ף ותהליך אוסלו"

במסגרת חקר קונפליקטים של טרור נבדק במחקר  מה הן המוטיבציות הפוליטיות המביאות ארגוני טרור להגיד כן לכניסה לתהליך שלום עם הצד היריב.

המחקר בנוי משלושה מחקרי משנה:

החלק התאורטי בו נבדקו תובנות ביחס לסיום קונפליקטים של טרור על פי הספרות העדכנית והפקת סדר מניעים ראשוני.
בחלק השני, האמפירי, נבדקו 6 מקרה בוחן מול תובנות הסדר הראשון, אשר בהם ארגוני טרור בחרו לעשות את הצעד ולעבור מאסטרטגיית "המאבק המזויין" אל פתרון מדיני להשגת מטרותיהם הפוליטיות.
החלק השלישי הינו מקרה בוחן עיקרי שהוא ליבת המחקר בו  נבדקו  מסקנות המחקר האמפירי על המוטיבציות של אש"ף להסכים להיכנס לתהליך השלום באוסלו.

במחקר התבררה קטגוריזציה של שני סוגים של מניעים פוליטיים: גורמי רקע שהשפיעו על המוטיבציה של הנהגת אש"ף להיכנס לתהליך. והשני, גורמים פוליטיים ישירים הקשורים למניעי מיקוח כאשר הארגון כבר נמצא בתוך המו"מ ובוחר להישאר בו עד לנקודה בה כשל התהליך והאלימות חזרה לשטח. המחקר נמצא בתהליך פרסום כספר בהוצאת רסלינג.