עמודו של ד"ר רן נוימן - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר רן נוימן

"מודל לתמיכה הוליסטית בבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מחקרו של ד"ר רן נוימן מציע לבחון מחדש את תפקידם של המלווים, מחנכים ומטפלים בבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). הנחת היסוד במחקר זה היא כי מרבית העוסקים במלאכה זו, מתמקדים בעיקר בניסיון ללמד אנשים עם מש"ה מיומנויות שיסייעו להם לתפקד באופן עצמאי כדי להיות כמו כולם. כפועל יוצא, מאחר שאנשים רבים עם מש"ה לא יוכלו להגיע במהלך חייהם לעצמאות מלאה, הם נשארים תלויים באחרים ולא ממשים את זכותם בבגרות לבחור בעצמם את דרך החיים שלהם. 

על בסיס ראיונות עם אנשים מבוגרים עם מש"ה המספרים ברטרוספקטיבה על מסע חייהם, מציע המחקר מודל חדש לתמיכה הוליסטית. מודל זה מגדיר כמטרת על את הצורך לסיוע לאדם עם המגבלה  לבסס את זהותו האישית והנפרדת כאדם בוגר.