עמודו של ד"ר פליקס קפלן - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר פליקס קפלן

 

כבוד ואוטונומיה במוסדות גריאטריים

המחקר של ד"ר קפלן הינו איכותני באופיו ועוסק בהיבטי הטיפול המגוונים בזקנים אשר חיים במוסדות גריאטריים מצד מטפלים פורמליים, תוך דגש על שלושה אפיונים עיקריים: א. היבטי כבוד האדם ואוטונומיה בטיפול היומיומי; ב. מאפיינים של טיפול יומיומי במטופלים עם דמנציה מתוך פריזמה של מיקרו-אתיקה; ג. כיצד מעצב הרקע התרבותי של המטפלים הפורמליים את התמודדותם עם הטיפול היומיומי בבתי אבות.
ד"ר פליקס קפלן