עמודו של ד"ר עופר סיטבון - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר עופר סיטבון

ד"ר עופר סיטבון

ד"ר עופר סיטבון הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים.

תחומי המחקר העיקריים שלו נוגעים ליחסי הגומלין בין התאגיד העסקי לחברה האנושית, בהקשריהם המשפטיים, הכלכליים והחברתיים. מחקרו הנוכחי עוסק בשאלה קלאסית העומדת בבסיסם של דיני התאגידים: האם התאגיד העסקי אמור לפעול רק לטובתם של בעלי המניות או שמא עליו לשקול את טובתם של קהלים נוספים כדוגמת העובדים והקהילה בכללותה? סוגיה זו מתחדדת בישראל על רקע סעיף 11 לחוק החברות העוסק בשאלת תכלית החברה.

מחקר נוסף שלו עוסק בהשפעותיו של השינוי בציפיות החברתיות מתאגידים עסקיים שמתחולל בעשורים האחרונים על קמפיין ה-BDS והקריאות לחרם על ישראל וההתנחלויות.