עמודו של ד"ר סאהר אבוליל - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר סאהר אבוליל

ד"ר סאהר אבוליל

"איפיון מורפו-מטרי של עמוד השדרה המתני והאגן"

כאב גב תחתון (כג"ת) נחשב לסיבה עיקרית בגרימת מוגבלות בקרב אנשים פעילים, שמשפיעה על המצב הסוציו-אוקונומי בצורה משמעותית. מבנים באזור חגורת האגן, לרבות מפרקי האגן (Sacroiliac joints), עלולים להיות מרכיב ראשי בכג"ת.

הקורלציות הקליניות והמורפולוגיות, בין מפרקי האגן ועמוד השדרה (ע"הש) המתני בקרב מטופלים עם כג"ת לא ספציפי עדיין אינם ברורים לחלוטין. אפיון הקורלציות האפשריות אמור לשפר בצורה משמעותית את ההבנה של המכניזם הפתו-פיזיולוגי  העומד מאחורי הכאב באזור ע"הש המתני והאגן, בנוסף לשיפור הדיאגנוזה והטיפול הרפואי.

המטרה העיקרית של מחקר הנוכחי הינה להוביל לאפיון מורפולוגי, קליני ופונקציונאלי של ע"הש המתני והאגן באנשים המאובחנים עם כג"ת לא ספציפי בהשוואה לבריאים.