עמודה של ד"ר נעמי איש שלום - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר נעמי איש שלום

אקולוגיה חקלאית בגולן

נחקרת השפעת החקלאות ובמיוחד החקלאות האורגנית על האקולוגיה של השטחים החקלאיים, השטחים הפתוחים הסמוכים להם, ושטחי הישובים. נחקרות חברות צמחים וחברות בעלי חיים תוך התייחסות למיגוון תנאי האקלים והקרקעות.

מטרת המחקר הינה שימוש באקולוגיה חקלאית ככלי תכנוני לשם גיבוש דרכים להגדלת ההשפעות החיוביות וצמצום ההשפעות השליליות.