עמודה של ד"ר מיטל פינטו - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

המחקר של ד"ר מיטל פינטו

"זכויות שפה, מדיניות לשונית וסולידאריות אזרחית"

המחקר של ד"ר מיטל פינטו עוסק בקונפליקטים לשוניים בחברות רב-תרבותיות ובזיהוי הדרכים השונות להתמודדות איתם. המחקר בוחן באופן ביקורתי את העמדה הגורסת כי אחידות לשונית הינה תנאי נדרש לקיומה של זהות משותפת לאזרחי המדינה. המחקר קושר בין הגנה על שפות מיעוטים לבין הפוטנציאל לקיום סולידאריות אזרחית ותרבותית בין אזרחים המזוהים עם תרבויות ושפות שונות.