מעבר לדף הבית

ד"ר יעל עפרון

"העדר נגישות למשפט פוגעת באינטרס הציבורי, משום שהיא גוררת התפוררות חברתית, התנערות מחובות ופגיעה בשלטון החוק."

תחומי המחקר של ד"ר יעל עפרון משתרעים על פני שני מישורים משיקים: יישוב סכסוכים והחינוך המשפטי. מחקרה הנוכחי בתחום יישוב הסכסוכים, במסגרת קבוצת מחקר רב-לאומית, מתחקה אחר מאפיינים ייחודיים של סכסוכים שיש בהם אלמנט דתי ומגבש מודלים לדרכי התמודדות מיטביים עמם.

לצד זאת, מחקריה בתחום החינוך המשפטי מגייסים תובנות מתחום חקר יישוב הסכסוכים על מנת לעצב פדגוגיה ייחודית ללמידה והוראה של המשפט בכיתות רב-תרבותיות. דגש מיוחד ניתן במחקריה של ד"ר עפרון על הלמידה הקלינית ועל מעורבות פעילה של הסטודנטים במציאות החיים המשפטית בפריפריה.


 

בואו לבקר
רח' ירושלים צפת

דרכי הגעה למכללה:
הגעה לתחנה המרכזית בצפת באמצעות כל קו אוטובוס ומשם הליכה רגלית כ5 דקות.


טלפון ליצרת קשר :
1800-344-544 ---


++