עמודה של ד"ר יעלה טומסיס - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר יעלה טומסיס

ד"ר יעלה טומסיס

"טראומה ומשבר לאחר לידה"

מחקריה של ד"ר יעלה טומסיס עוסקים בטראומה ומשבר לאחר לידה. המחקרים עוסקים במגוון היבטים רגשיים של ההיריון, הלידה והתקופה שלאחר הלידה ובוחנים את הקשרים בין מאפייני הלידה, מאפיינים אישיותיים של היולדת, תפיסה סובייקטיבית של המתרחש בחדר הלידה והאינטראקציה עם הצוות המטפל. המחקרים נערכים בשיתוף פעולה עם חברי סגל מחוגים שונים במכללה, ועם מחלקות יולדות באיזור הצפון, ומדגישים נקודת מבט אינטרדיסציפלינארית.