עמודו של ד"ר יוסי כורזים - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר יוסי כורזים

ד"ר יוסי כורזים

"ידע פורץ גבולות? פיתוח ידע בין-תחומי בתוכניות לימוד משולבות בעבודה סוציאלית"

המורכבות ההולכת וגוברת של הבעיות החברתיות בעולם המערבי, מקשה על מציאת דרכי התערבות חד-תחומיות יעילות ומועילות לפתרונן.

לפיכך, המחקרים של ד"ר כורזים עוסקים
באספקטים של חינוך ומחקר בין-תחומי ורב תרבותי. אחד ממחקריו האחרונים עסק בבחינה של תכניות משולבות עם בי"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. ממצאי המחקר מראים כי התכניות המשולבות מבקשות לייצר ידע סינרגטי בין-תחומי, בשעה שברמת הפרקטיקה, פיתוח ידע מעין זה נמצא עדיין בתחילת דרכו.

אתגרי התוכניות המשולבות הם צמצום הפערים בין המטרות המוצהרות לבין יישומן, וזאת באמצעות קיום מדיניות הכוללת דיונים סדורים ומחקרים משווים לגבי יעדי השילוב והדרכים היעילות ביותר להשגת מטרות אלה.