עמודה של ד"ר הדס אופק - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר הדס אופק

ד"ר הדס אופק 

"טיפול תחושתי באוכלוסיות עם אבחנות נוירולוגיות ו/ או עם תסמונות כאב"

מחקרה של ד"ר הדס אופק עוסק בהשפעה של טיפול ממוקד תחושה על כאב, תפקוד והשתתפות באנשים עם אבחנות נוירולוגיות ו/ או עם תסמונות כאב. במחקרה בודקת ד"ר אופק האם למידה תחושתית משפיעה על עוצמות כאב, והאם קיים שיפור תפקודי במדדי הליכה ושימוש בגפה התחתונה עם או בלי קשר לשיפור במדדי כאב.

מטרת המחקר לפרוץ דרך לטיפול שאינו סיסטמי או פולשני בתסמונות בהן ההיענות ויעילות הטיפול המוצע מתוארות כנמוכות מאוד.