עמודו של ד"ר בועז מילר - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

עמודו של בועז מילר

ד"ר בועז מילר

"ידיעה בעולם חברתי-טכנולוגי"

המחקר של ד"ר בועז מילר במכללה האקדמית צפת עוסק באופנים שבהם אנשים נסמכים על אנשים אחרים ועל טכנולוגיות כדי לרכוש ולייצר ידע. במחקר משותף עם ד"ר ארנון קרן מאוניברסיטת חיפה עם ד"ר אביב ברנוי, עמית מחקר במכללה האקדמית צפת, ועם ד"ר אייזיק רקורד ממישיגן סטייט יוניברסיטי, הוא חוקר את האופן שבו נורמות הקשורות למידת הוודאות או הביטחון של אנשים בפריטי מידע משפיעות על המידע שהם משתפים ברשתות חברתיות.

מטרת המחקר היא זיהוי עקרונות לפיתוח טכנולוגיות מידע אמינות ולשימוש מושכל בהן. נושאים נוספים שהוא חוקר הם הקשר בין קונצנזוס לידיעה, ויחסי הגומלין בין ראיות לערכים.