עמודה של ד"ר אסתי לסלו - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר אסתי לסלו

ד"ר אסתי לסלו

המחקרים של ד"ר אסתי לסלו מהחוג למדעי המעבדה הרפואית, עוסקים בממשק שבין ביואתיקה- תקשורת המדע- וחינוך מדעי.

מחקרים אלו מדגישים את המשמעות של גישה דיאלוגית עם הציבור הרחב בקביעת מדיניות בסוגיות סוציו- מדעיות בתחומים כמו מניעת מחלות, ואיכות סביבה. מחקרים אלו נבחנים הן באמצעות חקר תכנים ברשתות חברתיות, והן בחקר בסביבות למידה מקוונת. בהתאם לכך מפתחת חומרי לימוד להוראת ביולוגיה במטרה לעצב בלומד כישורי קבלת החלטות חברתיות ואישיות בסוגיות סוציו-מדעיות.