עמודה של ד"ר אמירה עוסמאן -המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר אמירה עוסמאן

ד"ר אמירה עוסמאן

"עישון פעיל ועישון כפוי באוכלוסיות נשים בארץ"

מחקרה של דר' אמירה עוסמאן עוסק בהבנת השפעות העישון על אוכלוסיות נשים בארץ.

שיעור גבוה (39%) של עישון פעיל בקרב גברים ערבים מביא לשיעור חשיפה גבוה לעישון כפוי של נשים ערביות לא מעשנות.

המחקר נועד לענות על שתי שאלות מרכזיות: 1) כיצד מתמודדות נשים ערביות עם חשיפתן וחשיפת בני משפחתן לעישון כפוי בסביבת הביתית? 2) ומה היא מידת מעורבותן במאמצי הגמילה מעישון של גברים מעשנים במשפחה?

מחקר נוסף מתמקד בהתנהגות העישון הפעיל והחשיפה לעישון כפוי של נשים ערביות ויהודיות בתקופת ההיריון. מחקרים אלו יתרמו לפיתוח כלים והתערבויות מותאמות להעצמת נשים לשמירה על בריאותן ומניעת נזקי העישון.