עמודו של ד"ר אלכס רוזנבלט - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר אלכס רוזנבלט

ד"ר אלכס רוזנבלט

"מוסיקה של קהילות נוצריות עכשוויות: היבט חברתי-תרבותי"

מוסיקה ואומנות של נוצרים ילידים היא תופעה שנחקרה מעט. עיקר תחומי העניין שלי במחקר בעשור האחרון התמקדו במוזיקה של קהילות נוצריות עכשוויות, בדגש על סוגיות חברתיות-תרבותיות.

תחום מחקר זה משלב בין השיטות והכישורים של המוסיקולוגיה המסורתית ואתנומוסיקולוגיה. המחקר שלי עד כה כלל ארבעה פרויקטים בתחום העדות הנוצריות העכשוויות בישראל ובונקובר רבתית, קנדה.

המחקר האתנוגרפי של מוסיקה ואמנות נוצרית ילידית בצפון מערב האוקיאנוס השקט, כמו גם מוסיקה ומנהגים של מקומות נוצריים מרכזיים בירושלים, נמצא על סדר היום המחקרי שלי לשנים הבאות.

Name: Alexander Rosenblatt

Position:  Senior Lecturer

Department: Literature, Art, and Music

Phone Number: 054-5755379

Email:

alexander.ro@zefat.ac.il

 alex_rosenblatt@yahoo.com 


Areas of Interest: music and socio-cultural issues; music of modern Christian worship; personalities in music

Biographical Info:  Editor of Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online

Research: musicology; interdisciplinary studies

Teaching: musicology; interdisciplinary courses in music and arts

Awards: Hebrew University; University of British Columbia (Canada); Zefat Academic College

Publications: Book and peer-reviewed articles published in the USA, Germany and Israel

 

Presentations: International conferences (including four times at Harvard: 2018 – keynote presentation)