שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר אלכס רוזנבלט

"מוסיקה של קהילות נוצריות עכשוויות: היבט חברתי-תרבותי"

מוסיקה ואומנות של נוצרים ילידים היא תופעה שנחקרה מעט. עיקר תחומי העניין שלי במחקר בעשור האחרון התמקדו במוזיקה של קהילות נוצריות עכשוויות, בדגש על סוגיות חברתיות-תרבותיות.

תחום מחקר זה משלב בין השיטות והכישורים של המוסיקולוגיה המסורתית ואתנומוסיקולוגיה. המחקר שלי עד כה כלל ארבעה פרויקטים בתחום העדות הנוצריות העכשוויות בישראל ובונקובר רבתית, קנדה.

המחקר האתנוגרפי של מוסיקה ואמנות נוצרית ילידית בצפון מערב האוקיאנוס השקט, כמו גם מוסיקה ומנהגים של מקומות נוצריים מרכזיים בירושלים, נמצא על סדר היום המחקרי שלי לשנים הבאות.