עמודה של ד"ר אלונית ברנזון - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר אלונית ברנזון

"התקשורת היא מוסד חברתי חשוב ושחקן משפיע במאבק על השיח הציבורי"

ד"ר אלונית ברנזון חוקרת בתחום התקשורת, בין היתר את יחסי הגומלין שבין תקשורת ובין מחאות חברתיות. היא כתבה את הספר "רוקדים ברחובות: על אזור הדמדומים שבין המחאות החברתיות והתקשורת" (רסלינג) בה כלולים מספר ממחקריה בתחום.

בשנים האחרונות היא בוחנת את הרשתות החברתיות ששינו את פני התקשורת החברתית בעשורים האחרונים ואשר יצרו שינוי חברתי של ממש ובכלל זה בתחום קבוצות חברתיות, והתקשורת החדשותית לה תפקיד חשוב בעיצוב תפיסת המחאה, סדר-יומה ואופן התנהלותה.העיתונות החדשותית, כמוסד חברתי חשוב, נחשבת לשחקן משפיע במאבק על השיח הציבורי.