עמודה של ד"ר אבתסאם ברכאת - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ד"ר אבתסאם ברכאת

"נשים אולטרה דתיות פרופסיונליות בשוק העבודה"

מחקרה של ד"ר אבתסאם ברכאת המכללה האקדמית צפת, ופרופ' מירה פרינקל מהאוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' עמליה סער מאונ' חיפה "נשים אולטרה דתיות פרופסיונליות בשוק העבודה" העוסק בזיהוי האתגרים הדתיים, החברתיים והלאומיים שמולן נשים חרדיות, מוסלמיות אדוקות ודרוזיות מתמודדות הן במרחב הציבורי והן במרחב הפרטי.

מטרת המחקר היא לבחון את הדינמיקה המורכבת במסגרתה מנהלות נשים פרופסיונליות מקבוצות  אולטרה-דתיות בישראל – חרדיות, מוסלמיות אדוקות ודרוזיות – משא מתן בקהילותיהן על מנת להרחיב את גבולות הגדרת הדתיות ולפרוץ דרך עבור נשים נוספות להצטרפות למעגל התעסוקה האיכותית מבלי שזו תוביל לפגיעה במעמדן החברתי בקהילה.