עמודה של גב' אורנה אחראי - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

גב' אורנה אחראי

"תורמות ונתרמות: התנסות של סטודנטיות ערביות עם בני נוער מפריי חוק במוסדות כוללניים"

מחקר ייחודי זה בוחן תהליכי שינויי שחלו בתובנות ובתפיסות של סטודנטיות ערביות במהלך שנת התנסותן במוסדות כוללניים בהם חוסים, תחת צו בית משפט, בני נוער בסיכון, בעלי תיקים פליליים. המאמר מתמקד בחוויית החשיפה הראשונה למוסד, בהתמודדות עם הקושי החברתי והנפשי במפגש עם הנערים בעלי תיוג חברתי שלילי במרחב משותף, סגור ומאיים, ובתהליכי העצמה שחלו בסטודנטיות: רכישת אמפתיה, קבלת השונה ושינוי בעמדות ותפיסות כלפי העתיד בהיבט המקצועי והאישי (תהליכי ההתמודדות  והשינוי  שחלו בתפיסת האחר, הסוטה המתויג, ותהליכי ההעצמה והתמורות שחוו הנערות בעקבות מפגשים אלה).