מעבר לדף הבית

המרכז לחקר תרבויות וקהילות בגליל

המרכז לחקר תרבויות וקהילות בגליל

 

המרכז לחקר תרבויות וקהילות בגליל נועד לקדם מחקר של התחומים השונים של תרבות וקהילה כולל: סוציולוגיה, חינוך, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, אנתרופולוגיה, מוסיקה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, ספרות, אמנות, יהדות, דתות ומיסטיקה, סיעוד ועוד.

במקביל, מעודד המרכז גם "מחקרי הערכה" אשר יתחקו אחר תהליכים חינוכיים - פדגוגיים לצד תהליכים המבטאים שינויים מוסדיים וארגוניים, כגון בדיקת תהליכי הלמידה של סטודנטים ממגזרים תרבותיים שונים, השפעת החשיפה לתחומי דעת שונים על אוכלוסיית הסטודנטים המגוונת מבחינה תרבותית, הוראה ולמידה של שפות זרות ועוד.


חברי המרכז לחקר תרבויות וקהילות בגליל:

 

פרופ' אסיקה מרקס - יו"ר המרכז         essicam@zefat.ac.il

 

פרופ' ינון שבטיאל

 

ד"ר אופירה גראוויס-קובלסקי


רציונאל ההקמה:

מבחינה היסטורית הגליל הינו אזור המיושב מתקופות קדומות ביותר, כשרצף ההתיישבות בו לא פסק עד ימינו.

 

לאורך הדורות פעלו בו עמים בעלי דתות ותרבויות שונות ועדות לכך הם האתרים הארכיאולוגיים הרבים הפזורים בו.

 

בהווה, הגליל הוא אזור עשיר ומגוון מבחינת אוכלוסיות, קהילות ותרבויות אשר מרכיבות "פסיפס חברתי - תרבותי" מעניין ומאתגר.

 

בגליל נמצאות מסורות דתיות שונות, כדוגמת היהדות, הנצרות והאסלאם שהנן דתות מונותאיסטיות לצד דת הבהאיים שמרכזיה בעכו וחיפה.

 

יתרה מכך, בגליל קיימים זרמים שונים של המסורת היהודית – חרדים, חסידים, ספרדים, אשכנזים וצפון אפריקאים ואחרים, המתבטאים בעושר של בתי כנסת וקהילות. בגליל קיימים זרמים שונים של המסורת האסלאמית – קבוצות מיסטיות של סופים בנוסף לזרם הסוני הרווח. באשר לדת הנוצרית זו נחלקת בגליל לזרמים שונים ובהם הזרם הקתולי- מזרחי, הזרם האורתודוכסי-יווני והזרם הפרוטסטנטי.

 

מן ההיבט של קהילות בגליל, במגזר היהודי ניתן למצוא קבוצות המייצגות עדות יהודיות שונות, כגון רומניה, הונגריה, מרוקו, עיראק וכורדיסטאן, סוריה ולבנון, תימן והודו לצד עולים שהגיעו בעשורים האחרונים מברית המועצות לשעבר, מאתיופיה ומארגנטינה וקבוצות של יהודים שהם תושבי הגליל מזה דורות רבים. קבוצות אחרות המתגוררות באזור הגליל הן קבוצות אתניות כגון: דרוזים, צ'רקסים, ערבים – נוצרים, ערבים - מוסלמים (ובהם בדואים).

 

בגליל, מתקיימות גם קהילות המיוצגות בצורות יישוב מגוונות כגון – קיבוצים, מושבים, מושבות ויישובים קהילתיים לצד עיירות פיתוח וכפרים.

 

בגליל, יש גם יישובים מעורבים בהם מתגוררים תושבים מהמגזר הערבי בני דתות שונות לצד יישובים בהם מתגוררים תושבים מהמגזר היהודי והערבי.

 

חשוב להדגיש כי אוכלוסיית הסטודנטים והמרצים בצפת מייצגת את כל המגזרים והקהילות באזור.

 

המגזרים השונים על האוכלוסייה ההטרוגנית שבהם יצרו מערכות חינוך מגוונות בגילאים השונים מהגיל הרך ועד למערכת האקדמית המהוות כר נרחב למחקר.

 

אזור הגליל מאופיין גם ברב-תרבותיות לשונית במגזרים השונים ובקבוצות השונות: שפות אם, שפות זרות, שפות מקומיות, שפות של מהגרים, שפות זרות הקיימות במדיה הפופולארית ועוד.

 

בגליל אנו עדים לפעילות אמנותית של קבוצות ומגזרים שונים, בשפות שונות ובסגנונות רבים: מוסיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון, קולנוע, ריקוד ותחום המזון והקולינריה.

 

פסיפס תרבותי-חברתי זה מזמין מחקר שיטתי נרחב בתחומי הידע השונים שצוינו.

 

מבחינה מתודולוגית, המרכז לחקר הגליל במכללה האקדמית צפת מתעתד להוות "קורת גג" לביצוע מחקרים במגוון מתודות החל משימוש בכלים אתנוגראפיים לאיסוף וניתוח הנתונים ועד לשימוש בשיטות כמותניות, ואף לשלב ביניהם.

 

נדגיש כי המיקום של מרכז המחקר האקדמי לחקר הגליל במכללה האקדמית צפת בתוך "שדה המחקר" של הקהילות והתרבויות השונות, מגביר את הקירבה בין המרצים כחוקרים לאוכלוסיות היעד של המחקרים העתידיים.

 

כמו כן מיקום זה יאפשר חשיפה משמעותית למאפיינים התרבותיים של כל קבוצה, לתהליכים ולשינויים המתרחשים בסביבה התרבותית בכל קהילה.

  

מרכז המחקר כמוסד למחקר ולהערכה

 

המטרה המרכזית של המרכז המוצע היא חקירה מדעית של התחומים השונים של תרבות וקהילה. תחומים אלו כוללים נושאים מגוונים בהם עוסקים מורי המכללה: סוציולוגיה, חינוך, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, אנתרופולוגיה, מוסיקה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, ספרות, אמנות, יהדות, דתות ומיסטיקה, סיעוד ועוד.

 

בנוסף לכך, עוסק המרכז גם ב"מחקרי הערכה" אשר יתחקו אחר תהליכים חינוכיים - פדגוגיים לצד תהליכים המבטאים שינויים מוסדיים וארגוניים.

 

מחקרי ההערכה יתבצעו באזור הגליל בתאום מלא בין המרכז לבין מוסדות וקהילות.

 

המרכז מעודד בצוע של מחקרי הערכה במכללה האקדמית צפת, הבודקים את תהליכי הלמידה של סטודנטים ממגזרים תרבותיים שונים, השפעת החשיפה לתחומי דעת שונים על אוכלוסיית הסטודנטים המגוונת מבחינה תרבותית, הוראה ולמידה של שפות זרות ועוד.

 

המרכז רואה לנכון לבצע גם מחקרי הערכה יזומים מטעם הנהלת המכללה בנושאים חיוניים שונים.

 

 

 

מטרות המרכז לחקר הגליל במכללה האקדמית צפת:

 

פעילויות

 

1.      עידוד מורי המכללה לבצע מחקרים כיחידים או בצוותים.

 

 

המרכז יציע נושאים למחקר, יפרסם "קולות

קוראים" מהארץ ומהעולם, ייצור קשרים עם מוסדות ומכוני מחקר בארץ ובעולם.

 

2.      ייסוד ערוץ לפרסום עבור סגל מורי המכללה.

 

 

הוצאת כתב עת שפיט חד שנתי (כשלב א').

 

3.      יצירת "במות" להצגת מחקרים ולקבלת משוב על מחקרים בהתהוות.

 

עריכת כנסים מדעיים במכללה.

 

 

4.      פתיחת ערוצי קשר בין מורי המכללה. 

 

* יסוד "פורום – עמיתי מחקר" של המרכז

באתר המכללה.

* עידוד קיום סמינרים מחלקתיים במכללה

בנושאים רלוונטיים וחשובים.

 

 

5.      העשרת סגל המורים במענקי מחקר.

 

 

 

 

6.      שיתוף הסטודנטים הלומדים במכללה בפעילויות השונות.

7.      ביצוע מחקרי הערכה במכללה.

8.      ביצוע מחקרי הערכה בקהילות הגליל.

 

 

* עידוד ההשתתפות של סטודנטים בכנסים,

בסמינרים מחלקתיים ובהרצאות אורח של

מומחים.

* מתן אפשרות לסטודנטים להציג עבודות

סמינריוניות מצטיינות בימי העיון והמחקר.

 

תחומי מחקר:

 

היסטוריה וארכיאולוגיה של הגליל בכל התקופות.

 דת, מיסטיקה ורוחניות:

  1. הזרמים הנוצריים השונים בגליל.
  2. הזרמים האסלאמיים בגליל.
  3. הזרמים היהודיים בגליל.

 

צורות יישוב מגוונות בגליל:

ישובים עירוניים, ישובים כפריים, ישובים קהילתיים.

צפת והקבלה הלוריאנית.

המוסיקה בגליל: המוסיקה הערבית העממית, המוסיקה הערבית האמנותית, המוסיקה, בבתי הכנסת, מקורות הזמר העברי בקיבוצים בגליל, יצירה מקורית מוסיקלית בגליל (במגזר הערבי ובמגזר היהודי).

הגליל כמושא ליצירות אמנות.

אמנות חזותית בגליל (בכל המגזרים) – ציור, פיסול, ארכיטקטורה, תיאטרון, קולנוע.

אומנים בגליל (בכל המגזרים.)

ספרות ושירה בגליל (בכל המגזרים).

סופרים ומשוררים בגליל (בכל המגזרים).

חינוך: מצב החינוך, תכניות הלימוד, מערכות החינוך, החינוך הבלתי פורמלי, תהליכי הוראה-למידה.

שפות בגליל – במגזרים השונים ובקבוצות השונות.

אתרים דתיים ואתרי עלייה לרגל בגליל (בכל הדתות והזרמים).

גיאוגרפיה של הגליל.

כלכלה בגליל – תעסוקה, אבטלה, רמות הכנסה, תעסוקה לפי מגדר.

רפואה בגליל – קונוונציונלית ואלטרנטיבית.

חקלאות בגליל.

 

 

 

בואו לבקר
רח' ירושלים צפת

דרכי הגעה למכללה:
הגעה לתחנה המרכזית בצפת באמצעות כל קו אוטובוס ומשם הליכה רגלית כ5 דקות.


טלפון ליצרת קשר :
1800-344-544 ---


++