התמחות בסוציולוגיה וניהול - B.A. רב תחומי | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

B.A. רב תחומי - סוציולוגיה וניהול

ראש חטיבת סוציולוגיה: ד"ר איבתיסאם בראכאת וד"ר טל מלר

ראש חטיבת ניהול: ד"ר יובב עשת

 

מטרת הלימודים:

החברה הישראלית הר-תרבותית זקוקה למומחים בעלי ידע וכלים לניתוח תהליכים חברתיים וקביעת מדיניות חברתית וארגונית. הלימודים בחוג מקנים לסטודנטים יכולת ללמוד, לחקור ולנתח  תיאוריות ותופעות חברתיות וארגוניות, ומכינים אותם לקראת התמודדות עם מגוון אתגרים בעולם העבודה העתידי שלהם. הסטודנטים מקבלים ידע נרחב בנושאי ניהול המשאב האנושי, ניתוח תופעות ניהוליות, קבלת החלטות וקביעת מדיניות.

 

מבנה התוכנית:

תכנית ה-B.A. רב תחומי בסוציולוגיה וניהול מורכבת מארבע חטיבות:

  • חטיבה ראשונה -  ניהול:

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: יסודות השיווק, ניהול משאבי אנוש, יזמות בארגונים ציבוריים ועוד.

  • חטיבה שנייה  – סוציולוגיה:

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה, חברה ישראלית ולימודי מגדר וזהות ועוד.

  • חטיבה שלישית - פילוסופיה והיסטוריה של מדעים:

בחטיבה זו יילמדו הקורסים: פילוסופיה של המדע, עולם המדע, שיטות מחקר כמותיות, שימושי מחשב, מבוא סטטיסטיקה  ועוד.

  • חטיבה רביעית - לימודים כלליים:

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: מבוא למשטר בישראל, הכרת הדתות בראייה רב תרבותית (יהדות, הדרוזים והתיישבותם בגליל,  תולדות הנצרות, תולדות האסלאם ועוד).

 

משך הלימודים:

מסלול יום

תכנית תלת שנתית (שישה סמסטרים) ללא לימודי קיץ.

(לא כולל אנגלית והבעה עברית לנדרשים, שעות הלימוד באנגלית והבעה עברית אינן כלולות במסגרת ימי הלימודים לתואר).