התמחות בחינוך מיוחד ופסיכולוגיה - B.A. רב תחומי | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

B.A. רב-תחומי - חינוך מיוחד ופסיכולוגיה

חטיבת חינוך מיוחד ופסיכולוגיה

 

ראש חטיבת חינוך מיוחד ופסיכולוגיה: ד"ר ניווין חסן

 

אחד המבחנים החשובים של כל חברה היא היכולת שלה לעזור לאנשים עם צרכים מיוחדים, לתת לילדים עם מוגבלויות השונות את כל הסיוע והכלים הנדרשים לניהול חיים עצמאיים ואיכותיים כלל האפשר. כל אלה מביאים לצורך הולך וגובר במומחים לחינוך מיוחד, בעלי ידע ויכולת להתמודד עם הלקויות השונות, מתוך הכרות עמוקה עם מודלים טיפוליים שונים והכשרה נדרשת בענפי פסיכולוגיה השונים. מטרת הלימודים היא להקנות לסטודנטים את הבסיס התיאורטי והיישומי של החינוך המיוחד, לחשוף אותם לידע העדכני בתחומים הרלוונטיים לחינוך המיוחד: היבטים הטיפוליים והתחיקתיים בנושא, פסיכולוגיה ותחומי ההגות והשינויים שחלו במודלים של ההתייחסות לאנשים עם לקויות.

 

מבנה התוכנית:

תוכנית ה – B.A  רב-תחומי בחינוך מיוחד ופסיכולוגיה מורכבת מארבע חטיבות:

 

חטיבה ראשונה – חינוך מיוחד:

מטרת הלימודים בחטיבה לחינוך מיוחד היא להקנות לסטודנט ידע עדכני ובסיס רב תחומי במדעי החינוך המיוחד והלקויות השונות, ולהכשירו להמשיך בלימודים אקדמיים, בתחומי החינוך המיוחד והטיפול בילדים ובוגרים עם מוגבלויות ומשפחותיהם.

בחטיבה זו יילמדו הקורסים:

מבוא ללקויות התפתחותיות, מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד, שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים, סמינריון בתחום החינוך המיוחד ועוד.

 

חטיבה שניה – פסיכולוגיה:

הלימודים מכוונים להקנות רקע עיוני לענפי הפסיכולוגיה השונים

בחטיבה זו יילמדו הקורסים:

מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ועוד.

 

חטיבה שלישית – פילוסופיה והיסטוריה של המדעים:

בחטיבה זו יילמדו הקורסים: פילוסופיה של המדע, עולם המדע, שיטות מחקר כמותיות ועוד.

 

חטיבה רביעית – לימודים כלליים:

בחטיבה זו ילמדו הקורסים הכרת הדתות בראייה רב-תרבותית.

 

תנאי הקבלה:

עמידה בציון בגרות/ מכינה שוות ערך ברף הנדרש. על פי דרישות החוג.