עוה״ד מונדר אשקר ממונה על תחום הביטוח | מכללת צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים
בית רוטשילד-הדסה, קמפוס המכללה האקדמית צפת (צילום: יוני לובלינר) בית רוטשילד-הדסה, קמפוס המכללה האקדמית צפת (צילום: יוני לובלינר)

עוה״ד מונדר אשקר

 

מייל ליצירת קשר: 

Monder.As@Zefat.ac.il

עו"ד מונדר אשקר (LL.B., LL.M.) הוא ממונה על תחום הביטוח הלאומי ודיני העבודה בסיוע המשפטי שבמחוז הצפון של משרד המשפטים. עיקר התמחותו היא בתחום הביטוח הלאומי, מייצג בבתי הדין לעבודה ואחראי לפסיקות חשובות שתוצאותיהן הביאו להתנעת שינוי חקיקתי בתחום. עו"ד אשקר עורך ומרכז השתלמויות אקדמאיות, מעביר סדנאות והדרכות פרקטיות, בנוסף להיותו מרצה בתחום. עו"ד אשקר הוא בוגר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה הן בתואר הראשון והן בתואר השני. בלימודיו לתואר השני התמחה במסלול "משפט ובריאות" המתמקד בסוגיות משפטיות- רפואיות לרבות בתחום האתיקה והממשקים ביניהם. בשנת 2010- 2013 שימש עו"ד אשקר כעורך לכתב העת המשפטי "עת סיוע" בתחום הביטוח לאומי ופרסם כתבות שכללו סיכומי פסיקה חשובה ודברי ביקורת. בשנת 2014 נבחר עו"ד אשקר לייצג את הסיוע המשפטי בכנס משפטי שנערך בפורטוגל במסגרת תוכנית "יורומד" של האיחוד האירופי. בשנת 2015, זכה עו"ד אשקר בתעודת הוקרה מקרן המנהלת הכללית של משרד המשפטים בגין הנגשת השירות המשפטי לאוכלוסיות נזקקות, ובין היתר, למיצוי זכויותיהם. לצד כל אלה, משמש עו"ד אשקר, משנת 2019 עד יום זה, כסגן יו"ר ועדת הביטוח הלאומי הארצית בלשכת עורכי הדין בישראל, וגם כיו"ר לוועדת הביטוח הלאומי המחוזית בלשכת עורכי הדין במחוז הצפון.

Adv. Monder Ashkar

Adv. Monder Ashkar (LL.B., LL.M) is a senior supervisor in charge of Social Security and Labor Law, at Legal Aid, in the Ministry of Justice in the Northern District. Adv. Ashkar pleads in courts, and his claims have led to important rulings. As a result, a legislative change in the field was initiated. Adv. Ashkar coordinates academic training, conducts private workshops and training, and is a lecturer in the area. Adv. Ashkar is a graduate of the Faculty of Law at the University of Haifa and holds both a bachelor's and a master's degree. In his graduate studies, he majored in "Law and Health" and focused on legal and medical issues, including ethics and the interfaces between them. In 2010-2013, he served as an editor of Law Journal "Aid" in the field of Social Security and had published articles that included both summaries of important rulings and critiques. In 2014, Adv. Ashkar was elected to represent the Legal Aid Department at the "EUROMED" conference (EU'S program) held in Portugal. In 2015, Adv. Ashkar received an award of appreciation certificate from the General Director of the Ministry of Justice's Fund for making the legal service accessible to needy populations, and among other things, for helping them exercise their rights. Furthermore, from 2019 until the present, Adv. Ashkar has served as vice-president of the Social Security Committee of the Israeli Bar Association. At the same time, he is also the president of the Social Security Committee of the Northern District Bar Association.