שירותי השאלת ספרים | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים
תמונת פנים הספרייה האקדמית צפת (צילום: שרית ערב) תמונת פנים הספרייה האקדמית צפת (צילום: שרית ערב)

שירותי השאלה

שירותי השאלה

 

ספריית המכללה היא ספריה אקדמית המלווה את הסטודנטים ואת הסגל בתהליכי הלמידה, ההוראה והמחקר.

 

זכאים להשאלת ספרים

  • סטודנטים, מרצי המכללה ועובדיה.
  • תלמידי מכינות, תלמידי המכללה האזורית וקוראי חוץ זכאים להשאלת ספרים על פי תקנון הספריה.

 

כללי השאלת ספרים

זכות ההשאלה היא אישית והספרים מושאלים לתקופות שונות על פי סטטוס ההשאלה של כל ספר.

פירוט כללי השאלת ספרים נמצא בתקנון הספריה.

 

הארכות

מתבצעת הארכה אוטומטית של הפריטים שנמצאים ברשות הקורא, למעט אלו המוזמנים על ידי קורא אחר, עד לתקופה של שלושה חודשים.

 

קנסות

איחור בהחזרת ספרים ואובדן ספר גוררים קנסות. זכות שירותי ההשאלה תישלל מן החייבים בקנס כלשהו, עד לאחר ביצוע תשלום הקנס.

פירוט הקנסות נמצא בתקנון הספריה.

 

הזמנת ספרים

הזמנת ספר מושאל מתבצעת על ידי הקורא בתנאי שאין עותקים זמינים של הספר בספריה.

ההזמנה מתבצעת דרך חיפוש1.

 

 

לשאלות או לבירורים הנוגעים להשאלה, להארכה או להזמנה ניתן לפנות בטלפון: 04-6927745

 

בכל מקרה של סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין תקנון הספריה, תקנון הספריה קובע.