משפטים - טפסים | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

טפסים בנושא משפטים

הצהרת סטודנט בדבר פריסת תוכנית לימודים

טופס בקשה להמשך לימודים לתלמידים

טופס הצהרה על הגשת עבודה סמינריונית

טופס פנייה לוועדה לענייני תלמידים