דבר פרופ' מוחמד ותד - ראש בית ספר למשפטים | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

דבר דיקן בית הספר למשפטים, פרופ' מוחמד ותד

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

 

אני מבקש לקדם את פניכם בברכה לבית-הספר למשפטים של המכללה האקדמית צפת.

 

            כמוסד להשכלה גבוהה, המכללה האקדמית צפת מחויבת לאחריות חברתית ולגישור על פערים מעמדיים בחברה הישראלי. היבט מרכזי של פערים אלו קשור בנגישותם של מגזרים רחבים באוכלוסייה למוסדות המשפט ולמנגנוני מימוש זכויותיהם המשפטיות לשם הגשמת עקרון הצדק. אלא שאין לך צדק אם אין לך ידע. במשך רוב שנותיה של המדינה, ידע זה הוחזק בידי קבוצה מצומצמת ביותר של שחקנים. להדרה זו ממוקדי הידע תוצאה ברורה וניכרת של הדרה ממוקדי הכוח וההשפעה.

 

            עת החליטה ממשלת ישראל בשנת 2005 לפתוח מוסד לחינוך משפטי בתקצוב ממשלתי בגליל, היא עשתה זאת מתוך כוונה מוצהרת לתקן עוול היסטורי שנעשה לתושבי הפריפריה. פתיחת מכללה ציבורית עצמאית בצפת, לפני עשור, אפשרה לתושבי הגליל, אשר הודרו מהשיח המשפטי בשל העדר נגישות אליו במהלך שנותיה של המדינה, להיחשף למשפט, המהווה משאב הציבורי, לשתף ולהשתתף בו.

 

            מטרת הלימודים בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת אינה רק זו של הענקת ידע משפטי, כי אם גם חינוך משפטי ערכי. שאיפת בית-הספר למשפטים בצפת אינה רק זו של הכשרת תלמידיה בצורה פורמאלית לשם ישתלבו בפרופסיה המשפטית – כעורכי-דין, סנגורים או פרקליטים, במגזר הפרטי או במגזר הציבורי, או כאנשי אקדמיה. שאיפתו הנוספת של בית-הספר היא להעניק לתלמידיה את החינוך המשפטי הדרוש לשם ימלאו את תפקידיהם השונים באופן מקצועי, אתי, מוסרי ותוך רגישות לערכי יסוד דמוקרטיים מהותיים. בין ערכים אלו אנו מבקשים להקנות לסטודנטים מודעות לשלטון החוק ולזכויות אדם אוניברסליות, לרבות זכויות טבעיות, אזרחיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות וקבוצתיות. כל זאת, תוך עידודם למעורבות חברתית, קהילתית ורב-תרבותית.

 

            כחלק מהגדרת הפעילות המשפטית של עריכת-הדין כ"פרופסיה", להבדיל מ"מקצוע", מתחייבת מאליה הגזירה השווה כי עורך-הדין מחויב למחויבות חברתית. זאת משום שהפרופסיה המשפטית, באופן מיוחד, שואבת את חיותה מהחברה ומהאמון שזו מעניקה לציבור עורכי-הדין. הנחת היסוד צריכה להיות, כי הפרופסיה המשפטית טובלת כל כולה בערכים של נאמנות, הגינות, יושר, נימוס וכבוד לזולת.  

 

            כנציגים לעתיד של הפרופסיה המשפטית, אתם מצווים לשמש דוגמא למופת לציבור בכללותו. לאור זאת, הכשרתכם כחברים בפרופסיה כוללת גם השרשת כללי אתיקה מקצועית בקרבכם. דברים אלה נכונים שִׁבְעָתַיִם דווקא משום שכמשפטנים וכעורכי דין אתם עשויים לעמוד במרכז מוקדי ההשפעה; בענייני משפט, חברה, כלכלה, פוליטיקה, מדינאות ועוד. שמירה קפדנית אפוא על הרמה האתית של הפרופסיה המשפטית תוסיף כבוד לא רק לפרופסיה כולה אלא גם לכל אחת אחד מכם, כחברי פרופסיה זו.

 

            אני מבקש לאחל לכם לימודים מעניינים, מאתגרים ומוצלחים. עצתי אליכם היא: תאהבו את המשפט כדי שתוכלו להגשים את הערכים המונחים ביסודו.

 

 

               בברכת דרך צלחה,

                                                                                                                       

                פרופ' מוחמד ותד

          דיקן בית הספר למשפטים