מכרז פומבי - מכירת נכס - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

מכרז פומבי - מכירת נכס