מכרזים | מכרז ארכיון דיגיטלי | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

מכרז פומבי 04DA/21 - ארכיון דיגיטלי עבור המכללה האקדמית צפת

מכרז פומבי 04DA/21 - ארכיון דיגיטלי עבור המכללה האקדמית צפת