מכרז פומבי מס' 08CT/21 להפעלת קפיטריה ודוכן חלבי בשטח המכללה
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

מכרז פומבי מס' 08CT/21 להפעלת קפיטריה בשרית ודוכן חלבי