מכרז אספקת והתקנת שילוט פנים וחוץ | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

מכרז פומבי מס' 04SG/21 ייצור, אספקת והתקנת שילוט פנים וחוץ נכתב

מכרז פומבי מס' 04SG/21 ייצור, אספקת והתקנת שילוט פנים וחוץ נכתב