מכרז מע' אבטחה ובקרת כניסה 01EC/21 - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

מכרז מע' אבטחה ובקרת כניסה 01EC/21

קובץ שאלות ותשובות