מכרז לאספקת מיטות, מכשור וציודים רפואיים - המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים
מכרז לאספקת מיטות, מכשור וציודים רפואיים מכרז לאספקת מיטות, מכשור וציודים רפואיים

מכרז לאספקת מיטות, מכשור וציודים רפואיים

נספח - ערבות הצעה