שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

מכרז פומבי מס' 04WB/17 - לביצוע עבודות בינוי ושימור בניין מערבי שלב II