לפוצץ את הכנסת בדיון על גיוס נשים? | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

מי ניסה לפוצץ את הכנסת בעת דיון על גיוס נשים לצה"ל? / מחקריה של ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי

מחקר חדש שפרסמה ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי עוסק בימין הרדיקלי במדינת ישראל. מאמרה עוסק בפרשת "ברית קנאים". (1951). ברית קנאים היה ארגון קיצוני שבו השתתפו אנשים חרדים וימין רדיקלי שבקשו להשליט במדינה את חוקי הדת תוך הפעלת אלימות. קבוצה מתוכם הועמדה למשפט על ניסיון לזרוק פצצה בכנסת בעת הדיון על גיוס נשים לצה"ל. לאור מסמכים מתיקי משטרה שנחשפו עולה השאלה מה באמת התרחש ומי ניסה לפוצץ את הכנסת. אירוע זה השליך על המערכת הפוליטית העירונית בירושלים.

 

קובץ מאמרים חדש נוסף שערכה ד"ר גראוויס קובלסקי השנה, הקרוי "בין הפרטי לכללי בהתיישבות היהודית בארץ ישראל " (2), דן ביחסים שבין היחיד והכלל בהתיישבות היהודית בארץ ישראל. התנועה הציונית, ביקשה לתקן את היחיד ואת הכלל היהודי כדי לייצר להם בארץ ישראל מקום בטוח בעולם שבו הם מסוגלים להגדיר את עצמם- כיחיד וכקבוצה. כך הציבה לה הציונית למטרה לייצר אני פרטי וקולקטיבי חדש הנמצא בזיקה ישירה למקום ולנוף הממוקד בארץ ישראל. משולש היחסים שבין הפרט, החברה והמקום הדינמיקה המורכבת שנוצרת בין הפרט לממסד היא זו המזקקת את התהליך הנדון בספר זה. האיזון העדין בין המבט המופנה פנימה למבט המופנה כלפי חוץ הוא החוט המקשר של מאמרי הקובץ שנכתבו על ידי חוקרים שונים.

 

 

  1. Religious Radicalism, the Zionist Right and the Establishment of the State of Israel, J. Frank & Kunze, (Eds.), Jewish Radicalism in the 19th and 20th centuries- Historical Perspectives on a Phenomenon of Global Modernity. European-Jewish Studies, Vol. 39, De Gruyter & EAJS, (January 2020), 299 – 321.
  2. "בין הפרטי לכללי בהתיישבות היהודית בארץ ישראל ", קובץ מאמרים, עורכת ראשונה עורך שני פרופ' יחיעם ויץ, הוצאת מוסד הרצל (מאי 2020)