שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

טלפונים ונותני שירות

טלפונים ונותני שירות

מחלקה טלפון פקס מייל

רכזת הרשמה לפניות בנושא מועמדות שהוגשה בלבד

04-6927815

04-6927837

-----

מרכזייה

04-6927777

-----

-----

מזכירות אקדמית

04-6927704/6

04-6927737

-----

מדור שכר לימוד

04-6927720/1

04-6927722

-----

מרכז קריירה

04-6927831

-----

career@zefat.ac.il

מחשוב ותקשורת

04-6927808

04-6927810

support@zefat.ac.il

דיקנאט הסטודנטים

04-6927732

04-6927736

-----

מדור בחינות

04-6927752/3

04-6927751

Exams@zefat.ac.il

ספרייה

04-6927745

04-6927758

library.mail@zefat.ac.il

אגודת הסטודנטים

04-6927754

04-6927765

Aguda@Zefat.ac.il

מזכירויות חוגים

חוג טלפון פקס מייל

בית הספר למשפטים

04-6927865

04-6927780

04-6927784

 

rinas@Zefat.ac.il

tzipic@Zefat.ac.il

החוג לסיעוד

04-6927775

04-6927776

diklak@Zefat.ac.il