שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

טלפונים ונותני שירות

טלפונים ונותני שירות

מחלקה טלפון פקס מייל

רכזת הרשמה לפניות בנושא מועמדות שהוגשה בלבד

04-6927815

04-6927837

-----

מרכזייה

04-6927777

-----

-----

מזכירות אקדמית

04-6927704/6

04-6927737

-----

מדור שכר לימוד

04-6927720/1

04-6927722

-----

מרכז קריירה

04-6927831

-----

career@zefat.ac.il

מחשוב ותקשורת

04-6927808

04-6927810

support@zefat.ac.il

דיקנאט הסטודנטים

04-6927732

04-6927736

-----

מדור בחינות

04-6927752/3

04-6927751

Exams@zefat.ac.il

ספרייה

04-6927745

04-6927758

library.mail@zefat.ac.il

אגודת הסטודנטים

04-6927754

04-6927765

Aguda@Zefat.ac.il

מזכירויות חוגים

חוג טלפון פקס מייל

בית הספר למשפטים

04-6927865

04-6927780

04-6927784

 

rinas@Zefat.ac.il

tzipic@Zefat.ac.il

החוג לסיעוד

04-6927775

04-6927776

diklak@Zefat.ac.il