כנס האגודה הישראלית למדע המדינה בשיתוף המכללה האקדמית צפת 2021
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

כנס האגודה הישראלית למדע המדינה בשיתוף המכללה האקדמית צפת 2021

האגודה הישראלית למדע המדינה בשיתוף המכללה האקדמית צפת

מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי הבין-לאומי המקוון של האגודה הישראלית למדע המדינה לשנת 2021, שייערך ביום חמישי, ט"ז בסיון תשפ"א, 27.5.2021

בנושא:

שנה של תהפוכות: בחירות, רב-תרבותיות, משילות ומנהיגות

 

תוכנית הכנס:

 

 

חדר 1

חדר 2

חדר 3

חדר 4

10.00-10.30

פתיחה וברכות:

 

פרופ' אסף מידני, נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה

פרופ' אהרון קלרמן, נשיא המכללה האקדמית צפת

מר שלומי בן נון, מנכ"ל המכללה האקדמית צפת

מנחה: ד"ר אפרת קנולר, יושבת ראש הכנס

 

10.30-11.45

מושבים מקבילים

הגבלת כהונת ראש הממשלה

"האח הגדול" (?!): מעקב מקוון אחרי אזרחים

תיאוריות וגישות במדע המדינה

 

11.45-12.00

הפסקה

12.00-13.15 מושבים מקבילים

הקורונה: מחאה חברתית, מדיניות ציבורית וחוסן לאומי

שלטון מקומי בזמני משבר: מנהיגות, אמון והשתתפות אזרחית-פוליטית

דיון בספר

Israel's Regime Untangled: Between Apartheid and Democracy (cup 2021)

 

13.15-13.30

הפסקה

13.30-14.45

אסיפה כללית ומתן פרסים

14.45-15.00

הפסקה

15.00-16.15 מושבים מקבילים

החברה הערבית בישראל: השתתפות פוליטית-אזרחית ואתגרי השעה

עיצוב ויישום מדיניות ודרכי התמודדות עם משבר הקורונה

האומנם "קץ הדמוקרטיה"?

Political Attitudes and Political Behavior

 

(המושב יתנהל בשפה האנגלית)

 

 

 

מושב 1: האסיפה הכללית + חדר הגבלת כהונת ראש הממשלה + חדר "האח הגדול" (?!): מעקב מקוון אחרי אזרחים + חדר תיאוריות וגישות במדע המדינה

 

מושב 2:  חדר הקורונה: מחאה חברתית, מדיניות ציבורית וחוסן לאומי + חדר שלטון מקומי בזמני משבר: מנהיגות, אמון והשתתפות אזרחית-פוליטית + דיון בספר

Israel's Regime Untangled: Between Apartheid and Democracy (cup 2021)

 

  מושב 3: חדר החברה הערבית בישראל: השתתפות פוליטית- אזרחית ואתגרי השעה + עיצוב ויישום מדיניות ודרכי התמודדות עם משבר הקורונה + חדר האומנם "קץ הדמוקרטיה"? + חדר

Political Attitudes and Political Behavior (המושב יתנהל בשפה האנגלית)

 

תוכנית כנס האגודה הישראלית למדע המדינה בשיתוף המכללה האקדמית צפת 2021 המפורט