כללי הרישום הביבליוגרפי | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

כללי הרישום הביבליוגרפי

APA 7 - דפי הדרכה פופלאריים להורדה

 

כללי הרישום הביבליוגרפי

                    

                 (תמצית עפ"י כללי APA מהדורה 7 , נובמבר, 2020)

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American psychological association (7th ed.).

הנחיות אלו הנן בגדר קווים מנחים בלבד. יש לנהוג בהתאם להנחיות מרצה הקורס.

עורכות המסמך : ד"ר ז'נט כהן,  ד"ר לילך רביב,  גב' אורנה אחראי,  גב' אילנית ברנזון

 

להלן ההבדלים העיקריים בין APA6 לבין APA7:

ברישום של ספר, מקראה ,עבודת תיזה או דוקטורט : לא רושמים את מקום ההוצאה לאור.

מאמרים שיש להם doi: לרשום כמו כתובת URL

מאמרים ללא doi: לא רושמים את כתובת אתר האינטרנט של כתב העת. רישום זהה למאמר מודפס.

מספר מחברים באזכורים: מעל שני מחברים יופיע הראשון ואחרים, באנגלית et al.,

מספר מחברים ברשימת המקורות: 20-3 מחברים, רושמים את כולם. 21  ומעלה- רושמים 19 ... והמחבר האחרון.

אתר אינטרנט: לא רושמים נדלה מ, אלא אך ורק כאשר יום האחזור חשוב.

 

תוכן עניינים

הפניות בגוף העבודה (אזכורים). 2

שימוש בציטוטים בגוף העבודה (מילה במילה מתוך המקור). 4

רשימת מקורות בסוף העבודה (רשימה ביבליוגרפית). 6

א. ספר. 6

ב. ספר ערוך/ אסופת מאמרים / מקראה ופרק מתוך .. 7

ג. ספר אלקטרוני מספרייה מקוונת.. 8

ד. מהדורה מאוחרת/ ספר מתורגם.. 8

ה. ערך מאנציקלופדיה או מילון (סוג של ספר ערוך). 8

ו. ערך מאנציקלופדיה מקוונת או  מילון מקוון 8

ז. מאמר מתוך כתב עת מודפס.. 9

ח. מאמר מתוך כתב עת אלקטרוני (מהאינטרנט). 9

ט. מסמך או מאמר מאתר אינטרנט (שהוא לא כתב עת). 9

י. פרק מתוך ספר בסדרה של ספרים.. 9

יא.  מאמר בעיתון יומי. 10

יב. דיסרטציה (עבודה לשם קבלת תואר שני / שלישי). 10

יג. פרסומים משפטיים (חוקים / פסקי דין). 10

יד. שאלון / כלי מחקר. 11

טו. מחקר או מאמר שהוצג בכנס.. 11

טז. סרט קולנוע או וידאו מאתר יוטיוב. 11

הפניות בגוף העבודה (אזכורים)

הנחיות כלליות:

אין לשנות את הסדר הפנימי של המחברים/ות בכתיבת האזכור של הפריט הביבליוגרפי. גם כאשר מאזכרים את המקור בגוף העבודה והן ברשימת המקורות בסוף העבודה. תמיד יש לשמור על הסדר המקורי של המחברים/ות כפי שהוא מופיע על גבי המקור.

 

בתחומי מידע מסוימים משתמשים בכללי ציטוט שונים, אנא וודאו עם המרצה באלו כללי ציטוט אתם נדרשים להשתמש.

בעת כתיבת העבודה רצוי להשתמש בעברית בגופן דויד (David) או אריאל (Ariel), ובאנגלית בגופן Times New Roman. גודל  הגופן 12 ומרווח של שורה וחצי בין השורות .

 

כללי אזכור מקורות בטקסט:

על פי כללי הכתיבה האקדמית, בכל פעם שאנו מתבססים על מקור כלשהו, עלינו לכתוב הפנייה לאותו מקור. ההפניות יופיעו באופן מקוצר בגוף העבודה (שם משפחה, שנת פרסום) וברישום מלא ברשימת המקורות, אשר בסוף העבודה.  

 

סוגי האזכורים בגוף העבודה

א. אזכור- התבססות כללית על המקור, סיכום תוכן מהמקור במילים ובעיבוד שלנו. בגוף העבודה עצמה נרשמים רק שם/ שמות המשפחה של המחבר/ים ושנת הפרסום, ואלה אמורים להיות מדויקים כדי שאפשר יהיה לזהות את המקור במלואו ברשימת המקורות. ניתן לאזכר בסיום משפט או תוך כדי הטקסט, בתחילת משפט או באמצע  טקסט, בין 2 משפטים.

ב. ציטוט- ציטוט ישיר מהמקור: חזרה מדויקת מילה במילה, כפי שהדברים נכתבו במקור. במקרה זה מצוינים שם/שמות המשפחה של המחבר/ים, שנת פרסום המקור ומספר העמוד המדויק ממנו צוטט.

 

להלן דוגמאות לאזכור בגוף העבודה:

אזכור מקור עם מחבר אחד  בסוף משפט:

... פריצת דרך והתחברות אל העצמי הם רק חלק קטן ממילות הקסם המאפיינות את שיח העידן החדש (שמחאי, 2005).

 

אזכור מקור עם מחבר אחד  בגוף הטקסט  (כחלק ממשפט):

חירות מודרנית, טוענת אילוז (2002) מושגת דרך ...

או: אילוז (2002) טוענת שחירות מודרנית מושגת כדרך..

 

* יש לגוון במילות פועל בגוף שלישי: טוען, סבור, מחדד, מבהיר, מציג, מתייחס ועוד.

 

כאשר מאזכרים מקור באנגלית,  יש לציין את שמו בעברית בגוף הטקסט (תעתיק), בנוסף בסוגריים יש לכתוב את המחבר כפי שמופיע בשפת המקור.

פת'רסטון (Featherstone, 1995) טוען בהקשר זה כי...

אזכור מקור עם שני  מחברים בסוף משפט:

... כאשר החוקר איננו מביא נתונים חדשים אלא טיפולוגיה של המצב הקיים (דרגיש וצבר, 2010).

... ההוראה היא התנסותית ואינה מתבצעת על-פי מתכונים או מרשמים (Cohen & Lytle, 2007).

באנגלית נשתמש בסימן אמפרסנד & במקום ו' חיבור.

 

אזכור מקור עם שני  מחברים בגוף הטקסט- יש לציין את שני המחברים בכל שימוש במקור.

כהן וישראלי (2001) קוראים לחזק את...

לדברי דו וסמיט (2011, Smith & (Doe אין לראות ב...

 

אזכור מקור מעל שני  מחברים בסוף משפט:

יופיע רק המחבר הראשון ולאחריו המילה "ואחרים" (באנגלית .et al) פסיק ושנת הפרסום.

(רביב ואחרים, 2020)

(Raviv et al., 2020)

 

אזכור מקור מעל שלושה  מחברים בגוף הטקסט:

רביב ואחרים (2020) סבורים כי הקורונה אינה תסתיים בקרוב..

רביב ואחרים (Raviv et al., 2020) מחדדים את צורכי הסטודנטים בלמידה המקוונת.

 

אזכור מקור שהמחבר הוא ארגון, בסוף משפט:

באזכור הראשון נציין את שם הארגון המלא ובסוגריים מרובעים את ראשי התיבות של הארגון אם קיים, ושנת הפרסום:

... שילוב יישומים של טכנולוגיה מתקדמת בתוך מערך השירותים לזקן היא מגמה מתפתחת בכל העולם (האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן [אש"ל], 2011).

 

מהאזכור השני ואילך נציין את ראשי התיבות של הארגון והשנה בלבד: (אש"ל, 2011).

 

אזכור מקור שהמחבר הוא ארגון, בגוף הטקסט:

באזכור הראשון: במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (בס"א, 2013) נטען כי..

מהאזכור השני ואילך: מרכז בס"א (2013) הציע עוד....

 

אזכור מקור ללא מחבר ו/או ללא שנה (לא מומלץ בעבודתכם)

אם מדובר בספר, חוברת או דו"ח יש לכתוב את הכותרת בכתב נטוי, והשנה.

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2013)

 

כאשר מדובר במאמר או ערך אנציקלופדי /מילוני או מסמך מאתר אינטרנט ללא מחבר נציין את הכותרת בתוך גרשיים, והשנה:

 ("רפואה ומשפט מידע בנושא רשלנות רפואית", 2001)

 

אם חסרה שנת הפרסום נציין ח.ת. (חסר תאריך) עבור מקור בעברית או n.d (no date) עבור מקור באנגלית:

(הרצל, ח.ת.)

 

אזכור מקור משני: "אורח מביא אורח" (לא מומלץ בעבודתכם)

בעבודה אקדמית, “מקור ראשוני” מדווח על תוכן מקורי של מחבר/י העבודה, ואילו “מקור משני” מתייחס לתוכן שדווח לראשונה במקור אחר. בדרך כלל יש להימנע מציטוט מקור משני. ניתן להשתמש בכך רק כאשר אין כל אפשרות להשיג את המקור הראשוני. במקרה שבכל זאת נזקקים לכך, יש לרשום זאת כמו בדוגמאות הבאות:

 

בסוף משפט: ... (שמיר בתוך יעקובסון, 2010).

בגוף הטקסט: מחקרו של שמיר (אצל יעקובסון, 2010) מצביע על... או שמיר (בתוך יעקובסון,2010) מצביע...

*במקרה זה, ברשימת המקורות יש לציין רק את המקור הראשוני, זה שבידינו, המאזכר/המצטט.

 

אזכורים חריגים בגוף העבודה:

כאשר מאזכרים קטע הלקוח ממקור שהוא עיתון יומי יש לציין בתוך הסוגריים תאריך מלא.

לוי (2014 , 27 מאי) טען כי...

  • אם מאזכרים מאמר שטרם פורסם יש לכתוב (לוי, בתהליך הוצאה) או (לוי, טרם פורסם).
  • אם מאזכרים מחבר/ת שכתבו מספר פריטים באותה השנה מסדרים לפי א' ב' ( לוי, 2005א, 2005ב ).
  • במידה והפריטים באנגלית מסדרים לפי סדר עולה של Abc.

 

טקסט המשלב כמה מקורות לאותה טענה

יש לציין את המקורות לפי סדר א"ב,  ABC, אזכורים בעברית יופיעו מימין לשמאל, לפני אזכורים באנגלית, לצורך הפרדה בין המקורות נשתמש בסימן של פסיק-נקודה;

... לא זו בלבד שההפרדה בין שתי הספרות לא ניתקה בין שני סוגי העבודה, אלא שהם נעשו שזורים זה בזה במהודק (כהן, 2001;  שטייר ושולמן, 2005;  Crompton, 1997;  Walby, 1986).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שימוש בציטוטים בגוף העבודה (מילה במילה מתוך המקור)

 

ציטוט קצר- עד 40 מילים

יש לכתוב את הציטוט בתוך מירכאות, ולציין שם/ שמות המשפחה של המחבר/ים, שנת הפרסום ובנוסף את מספר העמוד ממנו נלקח הציטוט. דוגמאות:


* ציטוט קצר בסוף משפט:

האהבה הפוסט-מודרנית "מתיימרת להציג היעדר מוחלט של מעמד ושל מגדר" (אילוז, 2002, עמ' 112).

 

* ציטוט קצר בגוף הטקסט:

להב (1993) ציינה כי "כולם הסתכלו באשה וראו אם ורעיה" (עמ' 151).

הנקודה בסוף המשפט תבוא  אחרי פרטי המקור ( שם משפחה, שנה, עמ').

 

ציטוט ארוך- מעל 40 מילים

יש לכתוב את הציטוט בפסקה נפרדת, מוזחת (מוסטת פנימה בעזרת TAB) וללא מירכאות.

הנקודה בסוף המשפט תבוא לפני הסוגריים בהם פרטי המקור, בשונה  מציטוט הישיר הקצר.

 

* ציטוט ארוך בסוף משפט:

בין הדרכים לבצע הערכה יישומית חשוב לבצע הערכה גם למטפלים, יתכן כי בחינה עצמית מעמיקה של אנשי המקצוע את עצמם אינה בהכרח נעימה. לא תמיד אפשר לייחס טיפול שנכשל או שהועיל רק במעט לתכונות ולהתנהגות של המטופלים. ספקות ותחושות של חוסר יכולת, כישורים, ידע וכישרון עלולים להתעורר. הואיל ותחושות אלה אינן נוחות, מטפלים עשויים להימנע מתהליך הבחינה העצמית ולהתמקד שוב ושוב באישיות ובמעשים של המטופל. (סלונים, 2005 , עמ' 248)

 

* ציטוט ארוך בגוף הטקסט:

סלונים (2005) מציין כי בין הדרכים לבצע הערכה יישומית חשוב לבצע הערכה גם למטפלים,

יתכן כי בחינה עצמית מעמיקה של אנשי המקצוע את עצמם אינה בהכרח נעימה. לא תמיד

אפשר לייחס טיפול שנכשל או שהועיל רק במעט לתכונות ולהתנהגות של המטופלים. ספקות

ותחושות של חוסר יכולת, כישורים, ידע וכישרון עלולים להתעורר. הואיל ותחושות אלה אינן

נוחות, מטפלים עשויים להימנע מתהליך הבחינה העצמית ולהתמקד שוב ושוב באישיות

ובמעשים של המטופל. (עמ' 248)

 

 

** לא מומלץ להרבות בציטוטים בעבודתכם. מרבית הטקסט בעבודה צריך להיות בניסוח שלכם. עליכם להוביל את קוראי/ות העבודה ב'קול' שלכם.

רשימת מקורות בסוף העבודה (רשימה ביבליוגרפית)

 

הנחיות כלליות לרשימת מקורות:

הרשימה הביבליוגרפית תופיע בסוף העבודה, בעמוד נפרד.

יש לבדוק שאכן כל המקורות שאוזכרו בגוף העבודה, יופיעו ברשימת המקורות שבסופה ולהיפך.

את הרשימה הביבליוגרפית יש לסדר לפי סדר הא"ב (כולל א"ב פנימי), בתחילה יופיעו המקורות בעברית, ואחריהם המקורות באנגלית.

יש לסדר את רשימת המקורות כפסקאות תלויות ,כלומר שכל השורות פרט לשורה הראשונה של הפסקה מוסטות פנימה (בעזרת טאב TAB  או  תוכנת "וורד" תחת הנושא כניסות ומרווחים).

אין למספר את רשימת המקורות.

 

 

כללי כתיבת רשימת מקורות על פי  סוג הפריט (המקור):

א. ספר

 שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי של הכותב או שם ארגון. (שנת הפרסום). כותר הספר בכתב נטוי. שם ההוצאה לאור.

 דוגמא:

גוטמן, א. (2002). חינוך דמוקרטי. הקיבוץ המאוחד.

Duffy, C. (2005). 100 Top picks for home school curriculum. Broadman & Holman Publishers.

 

שני מחברים

בין שמות שני המחברים מופיעה ו' החיבור, באנגלית מופיע הסימן & (אמפרסנד) בין המחברים.

דוגמא:

אילון, ע., וצימרין, ח. (1990). ילדות כואבת - מבט שני על ילדים מוכים. ספרית פועלים.

Moore, K. L., & Dalley, A. F. (2009). Clinically Oriented Anatomy. Lippincott, Williams, & Wilkins

20-3 מחברים:
בין שמות המחברים יש להפריד בפסיק, לפני שם המחבר האחרון יש להוסיף ו' החיבור. באנגלית מוסיפים & לפני המחבר האחרון.

דוגמא:

 סרוף, א., קופר, ר., ודהארט, ג. (1998). התפתחות הילד – טבעה ומהלכה. האוניברסיטה הפתוחה.

 

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2009). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology (15th ed.). Wadsworth/Cengage Learning.

 

 

 

 

21 מחברים או יותר:

רושמים את כל שמות 19 המחברים הראשונים, פסיק, רווח אחד, 3 נקודות ושם המחבר האחרון, ואז את פרטי המקור בהתאם לסוג הפריט.

דוגמא:  רביב, ל., שלמה, ג., שלמה, ר., יהודה, ד., גיגי, ש., רז, ע., כהן, א., מנשה, כ., אברהם, א., יצחק, ב., יהודה, ג., אפרים., ד. בנימין, ר., בוחניק, ד., כהן, י., יוסף, ל., שחק, ש., מצפור, מ., ענבר, מ.,  ... רענן , ש. (2008). להתאמץ עד שמצליחים. שחפים.

 

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K., Peterson, R., Abraham, A., Issac,B. Jacobs, C., Ishmael, D., Moses, E., David, F. Solomon, G., Cohen, H., Levi, I., Gad, J., Rueben, K., Simeon, L., Judah, M., ... Applin, M. (1967). Nerve cells and insect behavior: A manual. Harvard University Press.

 

שם המחבר אינו ידוע: (לא מומלץ בעבודתכם)
כותר הספר נכתב במקום שם המחבר – בכתב נטוי, כל השאר בדומה לספר עם מחבר.

דוגמא:      Everyday life and cultural theory. (2001). Routledge.

 

שנת הפרסום אינה ידועה: (לא מומלץ בעבודתכם)

במקום שנה נציין חסר תאריך (ח.ת), ובאנגלית no date (n.d.)

דוגמא:      הרצל, ב.ז. (ח.ת.) אלטנוילנד (נ. סוקולוב מתרגם). בבל.

 

ב.  ספר ערוך/ מקראה

בספר ערוך מוסיפים את המילה עורך / עורכים בסוגריים אחרי השם הפרטי. באנגלית יופיע (Ed.) לעורך יחיד או (Eds.) לעורכים.  

דוגמא

 דאום, ח. (עורך). (2003). מה אתה יותר – יהודי או ישראלי: חרדים, חילונים ודתיים מערטלים את זהותם בפומבי. משכל.

 

מאמר מתוך מקראה/פרק מתוך ספר ערוך

שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. (שנת הפרסום). כותר המאמר או הפרק. בתוך אות ראשונה של השם הפרטי של העורך. שם משפחה (עורך), שם המקראה בכתב נטוי (מספרי העמודים). שם ההוצאה.

 

דוגמא:  פז-פוקס, א. (2010). ממדיניות של הפרטה לריבוד שוק התעסוקה. בתוך ח. כץ וא. צפדיה (עורכים), מדינה מפקירה מדינה משגיחה - מדיניות חברתית בישראל  2008-1985 (עמ' 335- 363). רסלינג.

 

Stark, E. (2001). Health interventions with battered women: From crisis intervention to complex social prevention. In C.  M.  Renzetti, J.  L.  Edleson & R.  K. Bergen (Eds.), Sourcebook on violence against women (pp. 345-369). Sage.

 

ג. ספר אלקטרוני מספרייה מקוונת

ברישום מקורות מקוונים יש להתייחס למושגים הבאים:

Uniform Resource Locator: URL: כתובת הפריט באינטרנט, העמוד באתר ממנו נדלה (http://www…)

DOI: Identifier Object Digital: הוא מספר הזיהוי הבינלאומי שמקבל מאמר או ספר אלקטרוני ומשמש כקישור לפריט באינטרנט. על פי רוב מספר ה-DOI  יופיע ביחד עם פרטי הפרסום (.../https://. doi. org)

אין מספרי DOI לפריטים בעברית.

מאמר/ספר אלקטרוני: יש לציין את מספר ה-DOI. אם אין DOI  יש לרשום את כתובת ה-:URL

ספר אלקטרוני יופיע כמו ספר רגיל, מלבד החלק האחרון של ההוצאה, שבמקומו יופיע העמוד באתר ממנו נדלה הספר: שם משפחה של המחבר, אות ראשונה של השם פרטי. (שנה). שם הספר.  כתובת אתר – URL או DOI.

דוגמא:
הרצל, ב.ז. (ח.ת.) אלטנוילנד (נ. סוקולוב מתרגם).  https://benyehuda.org/read/7260

 

ד. מהדורה מאוחרת/ ספר מתורגם
אם מדובר במהדורה מאוחרת, יש לציין את מספרה. אם הספר מתורגם, יש לציין את שם המתרגם.

דוגמא: מהדורה מאוחרת

סולברג, ש. (1997). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר (מהד' ב). מאגנס
דוגמא
: ספר מתורגם

פרויד, ז. (2012). האלביתי (ר. גינזבורג מתרגמת). רסלינג (פרסום מקורי 1919).

 

ה. ערך מאנציקלופדיה או מילון (דומה לרישום של  ספר ערוך)

שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי של מחבר הערך. (שנת הפרסום). שם הערך. בתוך אות ראשונה של שם פרטי של העורכים/ות ושמות המשפחה. שם האנציקלופדיה בכתב נטוי (כרך, מספרי עמוד). שם הוצאה לאור.

דוגמא:

גיל, מ. (1993). הכיבוש המוסלמי, תנופתו ותחומיו. בתוך א. שטרן וי. שביט (עורכים),  ההיסטוריה של ארץ- ישראל (כרך 6, עמ' 31-20). כתר.

 

ערך מאנציקלופדיה או מילון ללא מחבר

כאשר חסר שם המחבר ו/או השנה, הערך יופיע במקום שם המחבר ובסוגריים ח.ת. (חסר תאריך):

דוגמא:

הצלחה. (ח.ת.). בתוך ל. רביב (עורכת), מילון השפה העברית. כתר.

 

ו. ערך מאנציקלופדיה מקוונת או  מילון מקוון

דומה לערך אנציקלופדי, רק שבמקום פרטי ההוצאה תופיע כתובת האתר.

דוגמא:

גיל, מ. (1993). הכיבוש המוסלמי, תנופתו ותחומיו. בתוך א. שטרן וי. שביט (עורכים), ההיסטוריה של ארץ- ישראל (כרך 6, עמ' 31-20). http://www.kotar.co.il

 

ז. מאמר מתוך כתב עת מודפס

שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. (שנת הפרסום). כותר המאמר. שם כתב העת המלא, ומס' הכרך בכתב נטוי (גיליון), מספרי העמודים.

בעברית- יש לכתוב את מספרי העמודים מימין לשמאל  ובאנגלית- משמאל לימין

באנגלית כל מילה בשם כתב העת (למעט מילות חיבור) מתחילה באות גדולה.

 

במקרה של שני מחברים או יותר יש לפרט את שמותיהם כפי שנהוג בספרים (ראו הסבר בסעיף א).

דוגמא:

ברזילאי, ש. (2004). דרך החול: תופעת "היציאה לשאלה" מהחברה החרדית מאז קום המדינה ועד שלהי שנות התשעים. סוציולוגיה ישראלית, ו(1), 117-91.

Lewis, S., & Smithson, J. (2001). Sense of entitlement to support for the reconciliation of employment and family life. Human Relations, 54(11), 1455-1481.

 

ח. מאמר מתוך כתב עת אלקטרוני (מהאינטרנט)

בדומה למאמר מתוך כתב עת מודפס, יש להוסיף: מידע אודות המקור באינטרנט (Web) בסוף המקור.

אם  בפרטי המאמר מופיע הנתון DOI (Digital Object Identifier) , יש לציין אותו אחרי מספר העמודים, אחריו אין נקודה.

דוגמא:

Hedden, T., & Gabrieli, J. D. E. (2004). Insights into the ageing mind: A view from cognitive neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 5, 87–96. http://dx.doi.org/10.1038/nrn1323

 

ט. מסמך או מאמר מאתר אינטרנט (שהוא לא כתב עת)

שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. (תאריך פרסום). שם המסמך בכתב נטוי. שם האתר וכתובת האתר. בשורה חדשה  יצוינו פרטי עמוד האתר (http). אם אין שם כותב, נכתוב שם הארגון.

דוגמא:

בר-נתן, ר. (2005).  זכויות ילדים נפגעי הפרעות תקשורת . מרכז המחקר והמידע של הכנסת. http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01064.pdf

*במקרה של מסמך שהתוכן בו עשוי להשתנות לעיתים קרובות, יש לציין את תאריך דליית המסמך.

 י. פרק מתוך ספר בסדרה של ספרים

 שמות מחברי הפרק. (שנה). שם הפרק. בתוך אות ראשונה של השם הפרטי של עורך הסדרה. שם משפחה (עורך הסדרה), שם הסדרה: מספר הכרך בסדרה. שם הכרך בסדרה (מהד', עמ'). שם ההוצאה לאור.

דוגמא:

מלאך-פיינס, א., וגולדברג, ר. (1998). סטראוטיפים מיניים- מהם? בתוך  א. קרן (עורכת הסדרה), פסיכולוגיה של המינים: כרך ב, יחידה 6, סטראוטיפים מיניים. (עמ' 100-92). האוניברסיטה הפתוחה.

 

יא.  מאמר בעיתון יומי

שם המחבר ידוע:
שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. (שנה, יום חודש במילים). כותרת המאמר. שם העיתון בכתב נטוי, מספרי עמודים

דוגמא:

טל, א. (1999, 24 דצמבר). למרות הצו מסרב מנהל המכון הפתולוגי להתיר נוכחות עו"ד בנתיחת הגופה. מעריב, 8-9.

שם  המחבר אינו ידוע: (לא מומלץ בעבודתכם)
דוגמא:

אלפי עובדים בכל המשק קיבלו היתרי עבודה בליל המילניום. (1999, 24 דצמבר). מעריב, 5.

בעיתון יומי אלקטרוני יש להוסיף את כתובת האתר המתחילה בhttp או DOI במקום העמודים.
דוגמא:

חסון, נ. (2012, 30 יולי). רמז ראשון למיתוס גבורת שמשון התגלה ליד בית שמש. הארץ, http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1788870

 

יב. דיסרטציה (עבודה לשם קבלת תואר שני או שלישי)

שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. (שנת הפרסום). שם העבודה בכתב נטוי. (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך או דוקטור, לפי סוג העבודה), שם האוניברסיטה .

דוגמא:

שמואלי-פולק, ח. (1992). השפעת הלחץ בתפקיד ההורי על הרווחה הפסיכולוגית ואיכות הנישואין של ההורים. (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). אוניברסיטת חיפה.

 

הרשקוביץ,  א. (1995). הקשר בין דחק לאלימות גברים כלפי בנות זוג. (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה). אוניברסיטת חיפה.

 

יג. פרסומים משפטיים

חוקים:
יש לרשום את שמו המלא של החוק והשנה.

דוגמא:       חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988.

פסקי דין:
יש לרשום את שמות הצדדים, את הערכאה ומספר ההליך, מראה המקום בדיווח הרשמי (כרך, עמוד) ואת השנה בסוגריים.
דוגמא:     רותי נחמני נגד דניאל נחמני ואח'. דנ"א 2401/95, פ"ד נ(4), 661 (1995).

 

 

 

יד. שאלון / כלי מחקר

יירשם לפי מקור פרסומו – אם פורסם בספר, יש לרשום אותו כספר, ואם פורסם במאמר יש לציינו כמאמר.

 

במקרה שהשאלון / כלי המחקר / הנתונים שמשתמשים בהם לקוחים מתוך מאגר מידע, ואינם לקוחים מתוך מאמר או ספר, יש לצטט את הפריט בדומה לספר: שם המחבר. שנת הפרסום. שם כלי המחקר [סוג כלי המחקר – מבחן פסיכולוגי או לוחות]. שם המאגר DOI .

 

דוגמא לשאלון ממאגר מידע = כתיבה כספר:

Rod, A. M., & Lefcourt, H. M. (1983). Coping Humor Scale. [Measurement instrument]. Psych Test Database. http://dx.doi.org/10.1037/t08093-000

דוגמא ללוחות סטטיסטיים:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2014). לינות במלונות תיירות ינואר-יולי 2014. [לוח]. ממאגר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה http://www.cbs.gov.il/hodaot2014n/28_14_230t1.pdf

 

טו. מחקר או מאמר שהוצג בכנס

יש לכתוב את שמות המחברים (תאריך הכנס). שם ההרצאה או הכרזה (הרצאה או כרזה מכנס). שם הכנס, מקום הכנס וקישור אם פורסם באינטרנט.

דוגמא:

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30-April 2). If mama ain't happy,

nobody's happy: The effect of parental depression in mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States

 

טז. סרט קולנוע או וידאו מאתר יו טיוב

יש לכתוב את שם המפיק, תאריך סרט/ וידאו פורסם. שם הסרט בכתב נטוי  (בסוגריים סוג: סרט קולנוע או וידאו) וחברת הפקה אם קיימת.

דוגמא לסרט:          גולן, מ. (מפיק). (1964). סלאח שבתי (סרט קולנוע). גלובוס יונייטד.

 

 

דוגמא לווידאו מאתר יו טיוב:

 

כאן חדשות- תאגיד השידור הישראלי. (2020, 19 מאי). הלמידה מרחוק- הצלחה אדירה או כישלון חרוץ? (וידאו). 

                       

https://www.youtube.com/watch?v=B-b60v5-nJk 

 

 

להרחבה והנחיות מפורטות לשיטת הציטוט  מ APA   מהדורה 7, ראו ספר ואתר:

 

ספר:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American psychological association (7th ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000165-00

 

אתר:  

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/index

 

 

 

 

עורכות המסמך :  ד"ר ז'נט כהן,  ד"ר לילך רביב , גב' אורנה אחראי,  גב' אילנית ברנזון,

בסיוע צוות הספרייה library.reference@zefat.ac.il