ידיעון שנתי כולל שנה"ל תשפ"ב | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

ידיעון שנתי

ידיעון שנתי כולל שנה"ל תשפ"ב