פירוט סוגי האגרות וסכומיהן | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

פירוט סוגי האגרות וסכומיהן

פירוט סוגי האגרות וסכומיהן

הודעת חופש המידע (אגרות), התשע"ג – 2012

 

 

בשקלים חדשים

(1)

אגרת בקשה (תקנה 1)

100.00

(2)

אגרת טיפול (תקנה 2 )

54.00

(3)

אגרת הפקה (תקנה 3 (א)-

(א)     לכל עמוד צילום

(ב)     לדיסקט מחשב

 

1.35

5.34

(4)

סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול

והפקה (תקנה 4)

 

266.00

 

נכון ל – 1 באוקטובר 2012 בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד המשפטים