חוק חופש המידע | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

חוק חופש המידע

 

חוק חופש המידע

הממונה על יישום חוק חופש המידע במכללה האקדמית צפת:

מר מתן אמיר

פרטי התקשרות ליצירת קשר:

דוא"ל: matana@zefat.ac.il

טל': 046927756

כתובת: רח' ירושלים 11, ת.ד 160, צפת

 


מידע על החוק:

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב- 19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן.

החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרנט אחר

כגון בטחון המדינה, פרטיות של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

 

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום,

אולם במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע.

פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב- 21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית,

מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו .

 

דיווח הממונה על הפעלת החוק ברשות בשנה החולפת:

 

 

:(01.01.2021-01.01.2022 , תשפ"א -תשפ"ב)

 

.בשנה החולפת הגיעו לממונה 2 פניות לקבלת מידע מטעם הרשות

 

 

 

דו"חות כספיים ונתונים נוספים:

 

 דיווח הממונה על בקשות שהגיעו לרשות בשנת 2021

 

דו"חות כספיים 

בנוסף ראו אתר גיידסטאר

 

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע

 

פירוט סוגי האגרות וסכומיהן

 

דרכי תשלום האגרה

                                                

נוסח כתב התחייבות לתשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה

דיווח נתוני מגדר לשנת 2020-2022

דיווח נתוני מגדר שנת 2018-2019 

 

דיווח הממונה על פעילות חופש המידע –שנת 2019