זכויות סטודנטים | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

זכויות סטודנטים

סטודנטים המשרתים במילואים:

ביולי 2012 פורסמו כללי זכויות סטודנטים המשרתים במילואים, בשנת 2018, עודכנו הכללים ביחס לסטודנטים הורים ובני זוג למשרתי מילואים, כמו כן אפשרות למתן נקודות זכות בגין שירות מילואים.

חשוב לדעת: כל סטודנט רשאי להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים לועדה לתיאום מילואים.

 לסטודנטים המשרתים במילאוים יש כתובת במכללה האקדמית צפת:

הגב' מרי בן לולו

טלפון: 04-6927732

maryb@Zefat.ac.il

 

קישור לאתר ולת"ם 

קישור לחוק זכויות הסטודנט המעודכן

כללי זכויות סטודנטים המשרתים במילואים

 

התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

 

כללים המסדירים את זכויותיהם האקדמיות של סטודנטיות וסטודנטים בתהליכי הורות או הורות, וכוללים בין היתר התאמות בבחינות והגשת מטלות, זכאות להיעדרות משיעורים

לצפיה בקובץ תקנות המעודכן

בנושא זכויות סטודנטיות בתהליכי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או משמורת, ניתן לפנות לגב' מזל חדד

טלפון מס': 04-6927768

מייל: 

mazalh@Zefat.ac.il

 

נציב קבילות סטודנטים 

דיקאן הסטודנטים משמש גם כנציב קבילות הסטודנטים -הסטודנטים, הטוענים לפגיעה  בזכויותיהם לפי חוק זכויות הסטודנט תשס"ז 2007 ו/או לטיפול

בלתי הולם בענייניהם האקדמיים ו/או המנהליים מצד היחידות השונות במכללה .

יפנו בכתב אל דיקאן הסטודנטים- כנציב קבילות הסטודנטים .

הפניה אל נציב הקבילות תיעשה רק לאחר שמוצו כל אפיקי הטיפול המקובלים במכללה.

במייל: doritp@zefat.ac.il

 

 

כללי זכויות הסטודנט מילואים - נוסח מעודכן

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז -2007

כללי זכויות הסטודנט - התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

נוהל הליך קבילות סטודנטים