היחידה לרווחת הסטודנט | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

היחידה לרווחת הסטודנט

היחידה לרווחת הסטודנט מרכזת את הטיפול במגוון נושאים הקשורים ברווחת הסטודנט, בהם: סיוע כלכלי, מעונות, מיצויי זכויות סטודנטים ובהם זכויות סטודנטים המשרתים במילואים וזכויות סטודנטיות בהריון ובחופשת לידה.

 

בצוות :

מרכזת היחידה:

בצוות: הגב' מרי בן לולו - מרכזת היחידה maryb@Zefat.ac.il    04-6927732

 

המכללה האקדמית צפת מעניקה בכל שנה מלגות סיוע לסטודנטים.

הזכאות למלגות נקבעת על פי קריטריונים שונים, ובהתאם לתכניות הסיוע השונות הפועלות במכללה. כל סטודנט רשאי להגיש בקשה למלגת סיוע בצירוף המסמכים הדרושים.

   

ברוב התכניות המלגה מותנית בפעילות למען הקהילה.

הגשת מועמדות למלגת הסיוע נעשית באמצעות טופס מקוון, דרך פורטל מידע אישי של הסטודנט.

מומלץ לעדכן במערכת הניהול האקדמי את מספר הסלולרי וכתובת האי-מייל משום שהודעות רבות על קרנות נשלחות ישירות לדואר האלקטרוני או למכשיר הסלולרי שברשותך.

במקביל דיקאנט הסטודנטים מפרסם רשימת קרנות חיצוניות המציעות סיוע כלכלי לסטודנטים על פי קריטריונים שונים.

 

מעונות וזכויות סטודנטים: