מעבר לדף הבית

חזון המכללה

כללי:

במהלך השנים האחרונות התמקדה המכללה האקדמית צפת במעבר ממכללת ב"חסות" אוניברסיטת בר אילן למכללה עצמאית. תהליך זה כלל התפתחות אקדמית נרחבת, פתיחתן של תוכניות עצמאיות חדשות, גיוס סגל אקדמי בכיר, גיוס סטודנטים והגדלת מספרם, פיתוח תשתיות פיזיות ותשתיות הוראה.

 

במהלך שנים אלו גובשה זהותה האקדמית, החברתית והאזורית של המכללה ותרומתה לצפת ולאזור הגליל. בהתאם לכך גובש חזון המכללה והונחו היסודות לקראת התפתחותה בעתיד הקרוב.

 

חזון המכללה :

 

להיות מוסד אקדמי איכותי המשרת את אוכלוסיית הגליל ובעל "אוריינטציה חברתית" אשר מפתח ומקדם תחומי עניין המספקים מקצוע נדרש, משמעות ערכית וערך משותף לסטודנט, למרצה, למוסד ולקהילה.

 

המכללה האקדמית צפת מספקת הזדמנות לרכישת השכלה גבוהה, השכלה אקדמית איכותית המאפשרות לסטודנטים לפתח את כישורי החשיבה, להרחיב ידע ולרכוש מיומנויות הדרושות להם כדי להשיג את מטרותיהם האישיות ולהכין אותם לקריירה מקצועית. כלים אלו יביאו אותם לקדם ולשפר את הקהילות והארגונים בהם ישתלבו בעתיד ומתוך כך יתרמו משמעותית לחברה.

 

חזונה של המכללה האקדמית צפת, מיקומה מגוון האוכלוסיות הלומדות בה ותחומי הלימוד שהתפתחו בה במהלך השנים, הופכים אותה למכללה בעלת אוריינטציה חברתית ורב תרבותית, מכללה שתחומי התפתחותה הינם בתחומי החברה, הבריאות והרווחה (חב"ר). תחומים אלו מכתיבים את מגמות ההתפתחות האקדמית של המכללה. במסגרת החזון והייעוד של המכללה יושם דגש על תהליכי העמקה, ביסוס והרחבה של הפעילות האקדמית במסגרת שאושרה בעבר ע"י המל"ג ותאושר בהמשך למכללה, מתוך כוונה לבסס את המכללה כמוסד אקדמי איכותי ומבוקש ברמה הארצית.

 

אתגרים לעתיד:

 

  • הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לתושבי הפריפריה באזור המאופיין בהרכב האוכלוסייה המגוונת ביותר בישראל. דגש מיוחד יושם על האוכלוסייה הדתית לאומית, החרדית ואוכלוסיות הערבים והדרוזים. המכללה תמשיך לפעול על מנת לספק מענה ראוי ואיכותי ללימודים אקדמיים לתושבי האזור לצד הפנייה לקהלים במעגלים רחוקים יותר.   
  • הגדלת מספר הסטודנטים מאזור המרכז מ- 10 אחוזים כיום ל- 25 אחוזים.
  • גיוס סגל אקדמי איכותי שעיקר עיסוקו ומרכז פעילותו האקדמית (ההוראתית והמחקרית) יהיו במכללה.
  • מתן אפשרות להיכרות הדדית ולהגברת הסובלנות ההדדית בין המגוון הרב תרבותי בחברה הישראלית.
  • הרחבת הפעילות וקידום המחקר בקרב הסגל האקדמי ע"י

 

o        הטמעת כלים לעידוד הסגל להגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות.

o        הפחתת שעות הוראה בגין מחקר בהתאם להסכם הסגל הבכיר ונהלי המכללה

o        הקצאת משאבים למחקר ופרסומים אקדמיים והשתתפות פעילה בכנסים בהתאם להסכם הסגל הבכיר ונהלי המכללה

o         שילוב של כנסים, ימי עיון ופרסומים כחלק אינטגרלי של הפעילות האקדמית במכללה.

o        פיתוח קשרים אקדמיים עם מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.

 

  • פיתוח אקדמי ושיפור איכות ההוראה

 

 

o        קבלת הכרה קבועה למכללה

o        הסמכה ללא הגבלת זמן לחוגים הדיסציפלינריים הוותיקים.

o        חיזוק/הרחבת מספר התוכניות לתואר ראשון ופתיחת תוכניות לתואר שני

o        הפעלת מערך לשיפור וקידום איכות ההוראה בהתאם להנחיות מל"ג

 

  • פיתוח שיטות הוראה איכותיות רגישות- תרבות , תוך הקפדה על מצוינות בהוראה.

 

  • חיזוק העיר צפת ופיתוחה, קידום ופיתוח הגליל, ע"י משיכתה של אוכלוסייה איכותית לעיר ולסביבותיה, כולל משיכת סטודנטים מאזורי הארץ השונים לתכניות הייחודיות של המכללה.  
בואו לבקר
רח' ירושלים צפת
טלפון: 1800-344-544

דרכי הגעה למכללה:
הגעה לתחנה המרכזית בצפת באמצעות כל קו אוטובוס ומשם הליכה רגלית כ5 דקות.

טלפון ליצרת קשר:
1800-344-544