אודות חזון המכללה | המכללה האקדמית צפת
שינוי גדול מתחיל בצעד קטן

חובה

הודעתך נשלחה

תשובה תישלח אליך בימים הקרובים

חזון המכללה

בשנים האחרונות התמקדה המכללה האקדמית צפת במעבר ממכללה ב"חסות" אוניברסיטת בר אילן למכללה עצמאית. תהליך זה כלל התפתחות אקדמית נרחבת, פתיחתן של תוכניות עצמאיות חדשות, גיוס סגל אקדמי בכיר, גיוס והגדלת מספר הסטודנטים, פיתוח תשתיות פיזיות ותשתיות הוראה. במהלך שנים אלו גובשה זהותה האקדמית, החברתית והאזורית של המכללה ובהתאם לכך גובש חזון המכללה והונחו היסודות לקראת התפתחותה.

חזון המכללה

להיות מוסד אקדמי איכותי המשרת את כלל אוכלוסיית ישראל, אשר מפתח ומקדם תחומי עניין המספקים מקצועות נדרשים ומבוקשים, משמעות ערכית וערך משותף לסטודנטים, למרצים ולקהילה.

המכללה האקדמית צפת מספקת הזדמנות לרכישת השכלה גבוהה ואיכותית המאפשרת לסטודנטים לפתח את כישורי החשיבה, להרחיב ידע ולרכוש מיומנויות הדרושות להם כדי להשיג את מטרותיהם האישיות ולהכין אותם לקריירה מקצועית. כל אלו יביאו אותם לקדם ולשפר את הקהילות והארגונים בהם ישתלבו בעתיד ומתוך כך יתרמו משמעותית לחברה.

מגוון האוכלוסיות ותחומי הלימוד שהתפתחו במכללה האקדמית צפת במהלך השנים, הופכים אותה למכללה בעלת אוריינטציה חברתית ורב תרבותית. מכללה שתחומי התפתחותה הנם בתחומי החברה, הבריאות והרווחה (חב"ר). תחומים אלו מכתיבים את מגמות ההתפתחות האקדמית של המכללה. במסגרת החזון והייעוד של המכללה, יושם דגש על תהליכי העמקה, ביסוס והרחבה של הפעילות האקדמית במסגרות שאושרו בעבר ע"י המל"ג, מתוך כוונה לבסס את המכללה כמוסד אקדמי איכותי ומבוקש ברמה הארצית.

אתגרים לעתיד

 המכללה האקדמית צפת שמה לעצמה כמטרה להיות מוסד אקדמי מוביל ומבוקש בקרב סטודנטים מכל רחבי מדינת ישראל ולהוות תרומה משמעותית לפיתוח אזור הגליל. לשם כך, המכללה הציבה לעצמה אתגרים במגוון תחומים;

סטודנטים

 • הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה באזור המאופיין בהרכב האוכלוסייה המגוונת ביותר בישראל. המכללה תמשיך לפעול על מנת לספק מענה ראוי ואיכותי ללימודים אקדמיים לתושבי האזור לצד פנייה לקהלים במעגלים רחוקים יותר.   
 • חיזוק העיר צפת והגליל ופיתוחם, ע"י משיכתה של אוכלוסייה איכותית מאזורי הארץ השונים לתכניות הייחודיות של המכללה.
 • מתן אפשרות להיכרות הדדית ולהגברת הסובלנות ההדדית בין המגוון הרב תרבותי בחברה הישראלית.


  סגל אקדמי

 • גיוס סגל אקדמי איכותי שעיקר עיסוקו ומרכז פעילותו האקדמית (ההוראתית והמחקרית) יהיו במכללה.
 • הרחבת הפעילות וקידום המחקר בקרב הסגל האקדמי ע"י;
  - פיתוח קשרים אקדמיים עם מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.
  - הטמעת כלים לעידוד הסגל להגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות.
  - הפחתת שעות הוראה בגין מחקר בהתאם להסכם הסגל הבכיר ונהלי המכללה.
  - שילוב של כנסים, ימי עיון ופרסומים כחלק אינטגרלי של הפעילות האקדמית במכללה.
  - הקצאת משאבים למחקר ופרסומים אקדמיים והשתתפות פעילה בכנסים בהתאם להסכם הסגל הבכיר ונהלי המכללה

פיתוח ושיפור איכות ההוראה האקדמית

 • קבלת הכרה קבועה למכללה.
 • הסמכה ללא הגבלת זמן לחוגים הדיסציפלינריים הוותיקים.
 • פיתוח שיטות הוראה איכותיות תוך הקפדה על מצוינות בהוראה.
 • הפעלת מערך לשיפור וקידום איכות ההוראה בהתאם להנחיות המל"ג.
 • חיזוק והרחבת מספר התכניות לתואר ראשון ופתיחת תכניות לתואר שני.